Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Fraszki J. Kochanowskiego (wybór)

Na zdrowie

Fraszka to zwięzła, rymowana pochwała zdrowia. Poeta w sposób wyrazisty i bardzo sugestywny wylicza wartości, jakie zawiera w sobie życie ludzkie. Dokonuje ich uszeregowania, to znaczy uporządkowania pod względem ważności dla życia. Okazuje się, że na pierwszym miejscu pojawia się tytułowe zdrowie. Dopiero po nim wymienia wartości podrzędne: zamożność („dobre mienie”, „perły kamienie”), młodość („także wiek młody”), urodę („dar urody”), władzę i pozycję społeczną („miejsca wysokie”, „władze szerokie”). Bez sił i zdrowia, życie staje się niemiłe, jest udręką („gdzie nie masz siły i świat niemiły”).

Pod koniec fraszki poeta, będący równocześnie podmiotem lirycznym, zwraca się wprost do bohatera swojego wiersza - do zdrowia (taki bezpośredni zwrot do adresata nazywa się apostrofą): „Klejnocie drogi / mój dom ubogi / oddany tobie / ulubuj sobie”. Tym samym odnosi się do niego, jak do osoby godnej szacunku i upragnionego gościa. Podkreśla ważność adresata i jego najważniejszą rolę w życiu człowieka.

Wybór poety należy uznać za słuszny. O tym przekonuje nie tylko treść utworu, ale przede wszystkim prawdziwe życie i doświadczenia osobiste każdego z nas.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.