Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Niepewność (A. Mickiewicz)

Niepewność (A. Mickiewicz)

Wiersz ten należy do liryki bezpośredniej, ponieważ podmiot liryczny (mężczyzna) wyraża swe uczucia, wypowiadając się w pierwszej osobie. Adresatką wypowiedzi lirycznej jest kobieta. Tytułowa „niepewność” oddaje jego stan ducha, wahanie, jakie uczucie nim zawładnęło - przyjaźni czy miłości. Ten brak pewności co do własnych emocji, uczuciowy chaos podkreśla powtarzające się w formie refrenu po każdej zwrotce pytanie retoryczne: „Czy to jest przyjaźń? Czy to jest kochanie?” oraz zestawienie na zasadzie kontrastu odczucia i reakcji podmiotu lirycznego.

Poeta zastosował niewiele epitetów, ale najczęściej powtarza się zaimek „twe”, co wyraźnie potwierdza koncentrację jego myśli wokół kobiety z wiersza. Panuje tu nastrój niepewności, gorączkowego niepokoju.

Po analizie uczuć podmiotu lirycznego okazuje się, że obawia się on nazwać je miłością, ale potrafi wskazać tyle jej odcieni i kreślić je prostymi, wyrazistymi sformułowaniami, że nie ma wątpliwości co do faktu, że jest zakochany.

Wiersz jest zbudowany z sześciu 6-wersowych strof (sekstyn). Poeta zastosował 11-zgłoskowiec (11 sylab w każdym wersie) o rymach parzystych: płaczę - zobaczę, oglądam - żądam.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.