Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Żegluga (A. Mickiewicz)

Żegluga (A. Mickiewicz)

Wiersz ten należy do cyklu Sonetów krymskich, które powstały po dwumiesięcznej podróży poety na Krym. Orientalna przyroda wywarła na nim ogromne wrażenie, czemu dał wyraz, opisując egzotyczny krajobraz stepów, potęgę gór, grozę ogarniętego sztormem morza. Obrazy te zostały połączone z liryczną refleksją. Sonety wydano w Moskwie w 1826 r.

Zgodnie z założeniami gatunku wiersz Żegluga jest złożony z dwóch zwrotek czterowersowych o rymach abba i dwóch trzywersowych - rymy całe. Dwie pierwsze mają charakter opisowy, pozostałe zawierają refleksję.

Zwrotka I i II ukazuje poetycki obraz okrętu walczącego ze wzburzonymi falami morza. Jest to obraz pełen dynamizmu, w którym okręt obdarzony zostaje cechami istoty żywej, rozpędzonego konia - Pegaza, zmagającego się z żywiołem, który zrywa się z wędzidła, wznosi kark, zdeptał fale. Wrażenie groźnego rozszalałego morza spotęgowane zostaje nagromadzeniem, w pierwszym wersie wyrazów zawierających głoski sz, s, ś, zastosowaniem metafory, która we wzburzonej toni każe widzieć wyłaniające się z głębin morskie potwory oraz porównania „Majtek (...) zawisł (...) / Jak pająk” (znikomość ludzkiej postaci wobec żywiołu).

Zwrotka III i IV to monolog podmiotu lirycznego, w którym opisuje on stan swego ducha, sprzężony niejako z rozszalałą, pełną grozy, przerażającą naturą. Podmiot liryczny - poeta czuje przypływ natchnienia (uwaga: motyw natchnienia to motyw wędrowny), którego symbolem jest skrzydlaty koń Pegaz, ma poczucie niezmierzonej siły twórczej. Dlatego nie przeraża go rozszalały żywioł, ma uczucie jakby zrósł się z okrętem i siłą swego ducha wspomagał go w walce ze wzburzonymi falami i wiatrem.

W porównaniu z wierszem Niepewność ten sonet został napisany zmetaforyzowanym, bardzo obrazowym językiem. Poeta użył środków artystycznych, by w pełni oddać potęgę natchnienia, pracy twórczej, umysłu poety, jego talentu, a nawet geniuszu.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.