Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ocalony (T. Różewicz)

Ocalony (T. Różewicz)

Swoistą autobiografią jest wiersz Ocalony, ujęty w trzywersową ramę kompozycyjną (na początku i na końcu), która określa wiek i sytuację podmiotu lirycznego: „Mam dwadzieścia cztery lata / ocalałem / prowadzony na rzeź”. Osoba mówiąca wypowiada się w 1. osobie l. poj. Dzięki takiemu przedstawieniu jej wypowiedź nabiera cech wiarygodności, zaś przedstawione obrazy stają się bardziej prawdopodobne i przemawiają lepiej do ludzkiej wyobraźni.

W wierszu występują realistyczne obrazy, tworzone przez wyrazy „rzeź”, „zwierzę”, „zabijać”, „porąbanych”, które odnoszą się do rzeźni. W czasie wojny ludzie byli zabijani jak zwierzęta, a ich porąbane ciała wywożono furgonami. Dosłowne odczytanie zwrotów typu „prowadzony na rzeź” pozwala na pojęcie koszmaru wojny. Tytułowy „ocalony” uratował swe życie, ale stracił rozeznanie wartości.

Pierwsze wersy drugiej, czwartej i piątej strofy tworzą trzy tezy, dowodzone potem przykładami. Świadczą one o utracie wartości, wiary w człowieczeństwo:

„To są nazwy puste...”

„Pojęcia są tylko wyrazami:”

„Jednako waży cnota i występek”.

Nie brak w wierszu nadziei, tkwi w rozpaczliwym poszukiwaniu przez podmiot liryczny „nauczyciela i mistrza”, który na wzór Chrystusa przywróci wzrok i słuch i pozwoli dotrzeć do wartości.

Utwór Tadeusza Różewicza składa się z pięciu strof, otwartych i zamkniętych trzywersową strofą o charakterze kompozycyjnej ramy. Wiersz ma nieregularną budowę i jest bezrymowy.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.