Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ocalony (T. Różewicz)

Ocalony (T. Różewicz)

Swoistą autobiografią jest wiersz Ocalony, ujęty w trzywersową ramę kompozycyjną (na początku i na końcu), która określa wiek i sytuację podmiotu lirycznego: „Mam dwadzieścia cztery lata / ocalałem / prowadzony na rzeź”. Osoba mówiąca wypowiada się w 1. osobie l. poj. Dzięki takiemu przedstawieniu jej wypowiedź nabiera cech wiarygodności, zaś przedstawione obrazy stają się bardziej prawdopodobne i przemawiają lepiej do ludzkiej wyobraźni.

W wierszu występują realistyczne obrazy, tworzone przez wyrazy „rzeź”, „zwierzę”, „zabijać”, „porąbanych”, które odnoszą się do rzeźni. W czasie wojny ludzie byli zabijani jak zwierzęta, a ich porąbane ciała wywożono furgonami. Dosłowne odczytanie zwrotów typu „prowadzony na rzeź” pozwala na pojęcie koszmaru wojny. Tytułowy „ocalony” uratował swe życie, ale stracił rozeznanie wartości.

Pierwsze wersy drugiej, czwartej i piątej strofy tworzą trzy tezy, dowodzone potem przykładami. Świadczą one o utracie wartości, wiary w człowieczeństwo:

„To są nazwy puste...”

„Pojęcia są tylko wyrazami:”

„Jednako waży cnota i występek”.

Nie brak w wierszu nadziei, tkwi w rozpaczliwym poszukiwaniu przez podmiot liryczny „nauczyciela i mistrza”, który na wzór Chrystusa przywróci wzrok i słuch i pozwoli dotrzeć do wartości.

Utwór Tadeusza Różewicza składa się z pięciu strof, otwartych i zamkniętych trzywersową strofą o charakterze kompozycyjnej ramy. Wiersz ma nieregularną budowę i jest bezrymowy.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.