Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

W Weronie (C. K. Norwid)

W Weronie (C. K. Norwid)

Historia Romea i Julii - bohaterów tragedii Williama Szekspira pt. Romeo i Julia: Romeo, młody dziedzic Montekich, ukryty pod maską, bierze udział w balu wydanym przez Kapuletich. Między Julią, córką Kapuletich, a Romeem rodzi się gwałtowna miłość od pierwszego wejrzenia. Mimo nienawiści dzielącej dwa największe rody Werony, Kapuletich i Montekich, młodzi zawierają potajemnie ślub w celi ojca Laurentego, franciszkanina. W czasie burdy ulicznej przyjaciel Romea, Merkucjo, zostaje zabity przez Tybalta, kuzyna Julii. Wzburzony śmiercią przyjaciela Romeo zabija Tybalta i zostaje skazany na wygnanie z Werony. Tymczasem ojciec Julii postanawia, że poślubi ona krewnego księcia Werony, Parysa. Widząc desperację Julii, franciszkanin daje jej napój, którego wypicie przynosi trwającą 40 godzin pozorną śmierć, aby zażyła go w przeddzień ślubu, a ojciec Laurenty uprzedzi Romea, znajdującego się w Mantui, o pozornej śmierci Julii, aby mógł ją zabrać nocą z grobowca Kapuletich. Jednak Romeo dowiedział się o jej śmierci, nim zdołał dotrzeć do niego wysłannik Laurentego, powrócił do Werony i wypił truciznę w grobowcu, u stóp Julii, która obudziła się chwilę po jego zgonie i przebiła się sztyletem. Oba skłócone rody zawarły spóźnione przymierze nad zwłokami swych dzieci (Władysław Kopaliński: Słownik mitów i tradycji kultury).

Autor w wierszu posłużył się aluzją literacką do historii Romea i Julii.

Podmiot liryczny tego wiersza to wrażliwy obserwator, który opowiada o dwu różnych reakcjach na zjawisko spadania gwiazdy. Poeta przedstawia dwie możliwości interpretacji zjawiska spadającej gwiazdy:

- spadająca gwiazda jest łzą anioła - tak „mówią” cyprysy,

- spadająca gwiazda to zwykły kamień (meteoryt), rozpalony do czerwoności przy przechodzeniu przez górne warstwy atmosfery i dlatego widoczny - tak mówią ludzie.

Cyprysy (drzewa, które sadzi się na cmentarzach, są symbolem żałoby) współczują parze kochanków; sądzą, że spadająca gwiazda jest łzą anioła, a jego współczucie sięga poza grób - jest stałe. Łza to symbol uczuć.

Ludzie nie wierzą w ludowe legendy o łzach aniołów. Dla nich meteoryty to po prostu kamienie - i z naukowego punktu widzenia mają rację. Kamieniesymbolem bezduszności, obojętności.

Cyprysy prezentują postawę romantyczną, wyrażają główną refleksję wiersza: wierzą w wielkość i siłę uczuć, wierzą, że nawet Bóg współczuje kochankom i odpuszcza im grzechy, ponieważ tak bardzo się miłowali.

Ludzie prezentują postawę rozumową, racjonalną, wrogą wszelkim „zabobonom”, wzruszeniom, sentymentom. Są bezduszni, o kamiennych sercach.

Podmiot liryczny posłużył się przenośnią: „łagodne oko błękitu (...) patrzy (...) i gwiazdę zrzuca ze szczytu”. Nie wypowiada się wprost: mówi o gwieździe (nie o łzie i nie o kamieniu!), ale sens jego słów współbrzmi z wypowiedzią cyprysów. Możemy nawet pokusić się o twierdzenie, że cyprysy wyrażają jego przekonania.

Wiersz zbudowany jest z czterech zwrotek. Można im nadać następujące tytuły: Oko błękitu, Spadająca gwiazda, Łza anioła?, Kamień? Jest to wiersz sylabotoniczny - w wersach jest taki sam rozkład sylab i akcentów:

„Nad Ka - pu - le - tich i Mon - te - kich do - mem, 11

Spłu - ka - ne desz - czem, po - ru - szo - ne gro - mem, 11

Ła - god - ne o - ko błę - ki - tu -„ 8

„Pa - trzy na gru - zy nie - przy - jaz - nych gro - dów, 11

Na roz - wa - lo - ne bra - my do o - gro - dów, 11

I gwiaz - dę zrzu - ca ze szczy - tu -„. 8

Rymyparzyste, żeńskie: domem - gromem i okalające błękitu - szczytu. Ich układ: aab ccb, dde, ffe.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.