Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Spieszmy się (ks. J. Twardowski)

Spieszmy się (ks. J. Twardowski)

Treścią wiersza jest głęboka refleksja nad miłością. Rozpoczyna go wezwanie, wyrażone czasownikiem w trybie rozkazującym: „Spieszmy się kochać ludzi” (więc adresatem jesteśmy „my” - ludzie), które jest wyjaśnione, usprawiedliwione - ludzie szybko odchodzą, umierają. Pozostają po nich przedmioty, nieznośna cisza, rozpacz, samotność. Odejście człowieka porównał poeta do zamilknięcia drozda, dźwięku i wykonania ukłonu. Śmierć jako ostatnie zamknięcie oczu nie powinna przerażać, bo daje człowiekowi prawdziwą wiedzę, z pewnością o Bogu. Jako bolesne doświadczenie dla pozostających przy życiu stwarza okazję do zastanowienia się nad upływem czasu i siłą uczuć. „Nie bądź pewny...”, przestrzega poeta, że wciąż jest czas na miłość, ponieważ nikt nie zna danego mu czasu i nikt nie wie, która miłość jest pierwsza, a która ostatnia. Osoba mówiąca w wierszu to ktoś wrażliwy, kto docenia wartość miłości. Panuje tu nastrój powagi, refleksji.

Twardowski jest świadomy, że wciąż trzeba przypominać ludziom o znaczeniu miłości: „pisz raz na zawsze”. Szczególną rolę w realizacji zadania spełnia poeta. Dlatego dedykacja zapisana na wstępie utworu: „Annie Kamieńskiej” ma swoje uzasadnienie.

Utwór Jana Twardowskiego jest bardzo znany przynajmniej ze słów pierwszego wersu, które często zapisuje się jako motto nekrologu.

W wierszu brak interpunkcji, co stwarza różne możliwości interpretacyjne - czytelnik sam musi rozstrzygnąć o pauzach w trakcie lektury utworu. Składa się on z czterech strof - pierwsza jest najdłuższa i liczy 11 wersów, pozostałe odpowiednio: 4, 3, 4. Brak rymów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Spieszmy się (ks. J. Twardowski)

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.