Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Spieszmy się (ks. J. Twardowski)

Spieszmy się (ks. J. Twardowski)

Treścią wiersza jest głęboka refleksja nad miłością. Rozpoczyna go wezwanie, wyrażone czasownikiem w trybie rozkazującym: „Spieszmy się kochać ludzi” (więc adresatem jesteśmy „my” - ludzie), które jest wyjaśnione, usprawiedliwione - ludzie szybko odchodzą, umierają. Pozostają po nich przedmioty, nieznośna cisza, rozpacz, samotność. Odejście człowieka porównał poeta do zamilknięcia drozda, dźwięku i wykonania ukłonu. Śmierć jako ostatnie zamknięcie oczu nie powinna przerażać, bo daje człowiekowi prawdziwą wiedzę, z pewnością o Bogu. Jako bolesne doświadczenie dla pozostających przy życiu stwarza okazję do zastanowienia się nad upływem czasu i siłą uczuć. „Nie bądź pewny...”, przestrzega poeta, że wciąż jest czas na miłość, ponieważ nikt nie zna danego mu czasu i nikt nie wie, która miłość jest pierwsza, a która ostatnia. Osoba mówiąca w wierszu to ktoś wrażliwy, kto docenia wartość miłości. Panuje tu nastrój powagi, refleksji.

Twardowski jest świadomy, że wciąż trzeba przypominać ludziom o znaczeniu miłości: „pisz raz na zawsze”. Szczególną rolę w realizacji zadania spełnia poeta. Dlatego dedykacja zapisana na wstępie utworu: „Annie Kamieńskiej” ma swoje uzasadnienie.

Utwór Jana Twardowskiego jest bardzo znany przynajmniej ze słów pierwszego wersu, które często zapisuje się jako motto nekrologu.

W wierszu brak interpunkcji, co stwarza różne możliwości interpretacyjne - czytelnik sam musi rozstrzygnąć o pauzach w trakcie lektury utworu. Składa się on z czterech strof - pierwsza jest najdłuższa i liczy 11 wersów, pozostałe odpowiednio: 4, 3, 4. Brak rymów.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Spieszmy się (ks. J. Twardowski)

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.