Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Święty gapa (ks. J. Twardowski)

Święty gapa (ks. J. Twardowski)

Nie wiemy, kto mówi w wierszu. Ze sposobu wypowiedzi lirycznej możemy wnioskować, że podmiotem lirycznym jest osoba wrażliwa, wyrozumiała, znająca uczucia przedstawionego przez siebie bohatera.

Bohaterem lirycznym jest człowiek samotny, który, przepełniony uczuciem miłości, pragnął je znaleźć także u innych ludzi: „Kochał - ale nikt go nie chciał / śpieszył się - nikt na niego nie czekał / kołatał - kto inny otwierał / biegł z sercem - droga się urwała / jeszcze tęsknił za kimś przez furtkę ogrodu”.

Świat, w którym żyje bohater, jest zły, przepełniony egoizmem, obojętnością, powszechną znieczulicą (przenośnia - porównanie: „i było pusto wkoło / jakby świat powiedział / na wieki wieków amen / już tylko przez grzeczność”). Ludzie nie chcą podzielić się swoją miłością, tęsknotą, cierpieniem. Bohater liryczny pozostaje sam ze swymi troskami. Świat go „nie chce nie dba żartuje”. Postać ta jest godna współczucia.

Zapamiętaj!

Empatia to zdolność odczuwania, próba odczytania myśli i przeżyć drugiego człowieka; współodczuwanie.

Wiersz składa się z trzech niejednakowej długości zwrotek. Nie występują w nim rymy. Jest to przykład wiersza wolnego.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.