Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozmowa liryczna (K. I. Gałczyński)

Rozmowa liryczna (K. I. Gałczyński)

Wiersz ma formę dialogu pomiędzy dwojgiem zakochanych. Można sobie wyobrazić, że rozmowa toczy się między dwojgiem młodych ludzi, gdzieś, gdzie czują się bezpiecznie (dom, park), trudno określić porę roku czy dnia. Natomiast za pomocą kreatywnej funkcji języka poeta tworzy przytulny, intymny, pełen spokoju, wzajemnej serdeczności świat dwojga zakochanych.

Pytania stawiane przez dziewczynę wyrażają jej postawę pełną wewnętrznych rozterek, niepewności. Zasypuje ukochanego pytaniami, by wywrzeć na niego presję, nacisk, zmusić go do wyznania. Ono wyjaśnia sytuację. Chłopak, aby określić głębię swego uczucia, odwołuje się do zestawień kontrastowych: w słońcu - przy blasku świec; dniem - nocą.

Wylicza sytuacje prozaiczne, codzienne: „gdy jajko roztłukujesz”, „gdy gubisz parasolki”, i podniosłe lub dramatyczne: „na koncercie”, „w niebezpieczeństwie” (znowu kontrast). Jego odpowiedzi są bardzo oryginalne.

Hiperbolizuje obraz trwania uczucia w czasie: „Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. Wiosną, latem” itd. Ostatecznie porównuje uczucie do ognia, który zawsze symbolizował bezpieczeństwo, schronienie, źródło mocy.

W utworze lirycznym dialog zwykle maskuje monolog podmiotu lirycznego. W wierszu Gałczyńskiego nie mamy jednak do czynienia z taką sytuacją. Pytania dziewczyny dynamizują przebieg rozmowy, prowokują chłopaka do wyjaśnień, na czym polega istota uczucia. Środki artystyczne użyte w wierszu (hiperbolizacja, kontrast, porównania, epitety) uprawniają do stwierdzenia, że rozmowa dwojga zakochanych jest słusznie nazwana w tytule liryczną. Wyraźnie także widać, że tekst napisał poeta, artysta słowa.

Rozmowa liryczna to jeden z najpiękniejszych utworów miłosnych w literaturze polskiej.

Pokazuje silne uczucie, którego nie osłabia proza życia, a drobne wady i słabości ukochanej osoby rodzą wielką czułość i wzmacniają przywiązanie.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Rozmowa liryczna (K. I. Gałczyński)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.