Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Budowa DNA jako nośnika informacji genetycznej

Budowa dna jako nośnika informacji genetycznej

Geny, będące nośnikami zaszyfrowanej informacji o cechach organizmów, są złożone z kwasu deoksyrybonukleinowego - DNA.

Cząsteczka DNA składa się z dwóch spiralnie skręconych nici. Każda z nici zbudowana jest z powtarzających się wiele razy jednostek zwanych nukleotydami. W skład nukleotydu wchodzi:

a) reszta kwasu fosforowego

b) cukier pięciowęglowy zwany deoksyrybozą

c) zasady azotowe np.: adenina (A), guanina (G), cytozyna (C), tymina (T)

Schemat fragmentu nici DNA. Reszta kwasu fosforowego, cukier, zasada, nukleotydy. Fragment nici DNA, wiązania łączące dwa fragmenty nici DNA.

Nici łączą są ze sobą za pomocą zasad azotowych według schematu:

- adenina (A) łączy się z tyminą (T)

- cytozyna (C) łączy się z guaniną (G)

Dzięki tym wiązaniom powstanie podwójnie spiralnie skręcona nić DNA.

Kolejność występowania zasad azotowych w jednej nici wyznacza kolejność występowania zasad w drugiej nici. Jest to cecha zwana komplementarnością, umożliwiająca replikację czyli odbudowanie nici DNA. Replikacja DNA związana jest z dziedziczeniem cech.

Schemat łączenia się zasad w DNA. Zasady azotowe: adenina, guanina, cytozyna, tymina.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Budowa DNA jako nośnika informacji genetycznej

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Dziedziczność
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Dziedziczność
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Dziedziczność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.