Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sposoby kodowania informacji genetycznej

Sposoby kodowania informacji genetycznej

Kod genetyczny wyznacza w jakiej kolejności odbywa się łączenie aminokwasów w trakcie wytwarzania białek w komórkach. Kod genetyczny jest trójkowy, tzn. trzy kolejne zasady azotowe występujące w nici DNA decydują o tym, w jakiej kolejności następuje przyłączanie aminokwasów.

Jak pamiętamy białka zbudowane są z 20 różnych aminokwasów. U wszystkich istot żywych te same aminokwasy kodowane są przez te same tryplety, czyli trójki zasad azotowych. Taka trójka zasad kodująca jeden aminokwas nosi nazwę kodonu.

Zapamiętaj!

Gen jest to fragment nici DNA, który zawiera informację o budowie jednego białka. Kod genetyczny jest uniwersalny, ponieważ te same kodony u wszystkich organizmów kodują te same aminokwasy. Ma to duże znaczenie w inżynierii genetycznej, gdyż możliwe jest przenoszenie genów z jednych organizmów do innych. Uniwersalność, czyli powszechność, kodu genetycznego świadczy też o jedności świata żywego.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Sposoby kodowania informacji genetycznej

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.