Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dziedziczność i zmienność genetyczna

Dziedziczność i zmienność genetyczna

Jedną z podstawowych czynności życiowych organizmów jest rozmnażanie się. W wyniku rozmnażania płciowego rodzice przekazują swoje cechy potomstwu. Potomstwo uzyskuje więc cechy dziedziczne od matki i ojca. Można powiedzieć, że dzieci są podobne do ojca lub matki, bądź zawierają cechy występujące u obojga rodziców.

W przypadku rozmnażania się bezpłciowego, np.: podziału komórek u bakterii, komórki potomne uzyskują identyczne cechy jak komórka, z której powstały.

Zapamiętaj!

Dziedziczenie jest to przekazywanie informacji genetycznej z pokolenia na pokolenie. Zapewnia to utrzymanie charakterystycznych cech danego gatunku oraz zachowania podobieństwa między rodzicami a potomstwem.

Informacja genetyczna zapisana jest w chromosomach składających się ze związku chemicznego zwanego DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) i jest w zasadzie niezmienna, tzn. w rozwoju rodowym danego gatunku ujawnia się stale ten sam zespół cech. Potomstwo dziedzicząc określony zespół cech zachowuje cechy charakterystyczne dla danego gatunku.

Zdarza się jednak, że w obrębie gatunku mogą pojawić się jakieś nowe cechy, mówimy wtedy, że pojawiła się zmienność genetyczna. Przyczyną zmienności genetycznej mogą być:

a) mutacje, czyli zmiany dziedziczone przez potomstwo;

b) modyfikacje, czyli zmiany nie dziedziczone przez potomstwo.

Mutacje są to nagłe zmiany w zestawie informacji genetycznej spowodowane działaniem jakiegoś czynnika określanego jako czynnik mutagenny. Mutagenem jest np.: promieniowanie jonizujące, benzopiren - składnik dymu papierosowego, kwas azotowy.

Konsekwencją mutacji są zmiany w wyglądzie zewnętrznym osobników, np.: zmiana kształtu liści, wielkości kłosów u pszenicy lub zmiana koloru futra u zwierząt. Niektóre mutacje genowe są szkodliwe ponieważ np.: obniżają płodność lub żywotność organizmów.

Modyfikacje są to zmiany wywołane działaniem określonych czynników środowiska, np.: brązowienie skóry w czasie opalania się, inny wygląd liści na roślinie w miejscach nasłonecznionych i zacienionych, różne rodzaje systemów korzeniowych u sosny rosnącej na glebach suchych i podmokłych. Modyfikacje mają na celu umożliwić organizmom lepsze przetrwanie w określonym środowisku.

Zobacz podobne opracowania

  • Podstawowa
  • Biologia
  • Dziedziczność
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Dziedziczność
  • Podstawowa
  • Biologia
  • Dziedziczność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.