Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Choroby genetyczne człowieka

Choroby genetyczne człowieka

Znaczna ilość chorób jest związana z powstawaniem defektów w materiale genetycznym na skutek mutacji lub dziedziczenia po przodkach. W wielu wypadkach wiadomo, jaki gen wywołuje jaką chorobę. Obecność trzech chromosomów nr 21 powoduje zespół Downa, czyli upośledzenie umysłowe i fizyczne.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zespołu Downa związane jest też z wiekiem matki. Ryzyko wzrasta zwłaszcza po przekroczeniu przez matkę wieku 35 lat.

Hemofilia jest to choroba związana z brakiem czynnika odpowiadającego za krzepnięcie krwi. W rodzinach dotkniętych hemofilią chorują zazwyczaj mężczyźni, gdyż choroba ta wywołana jest przez defekt genu na chromosomie X. Rzadko chorują na nią kobiety, gdyż obecność drugiego dobrego chromosomu X maskuje defekt.

Wśród zaburzeń liczbowych chromosomów występują nieprawidłowości w ilości chromosomów płciowych. Zaburzenia te nie są śmiertelne, ale wiążą się z wystąpieniem bezpłodności, a czasem z niedorozwojem umysłowym.

Przykładem choroby powstałej na skutek mutacji genowej jest anemia sierpowata, związana z uszkodzeniem struktury hemoglobiny i rozpadem krwinek czerwonych.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.