Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Synteza białka

Synteza białka

W procesie syntezy białka odbywającego się w rybosomach biorą udział kwasy nukleinowe: DNA, mRNA, tRNA, rRNA. Proces ten odbywa się w 3 etapach:

I etap - przepisanie informacji czyli transkrypcja.

DNA występujące w jądrze komórkowym pod wpływem pewnych enzymów zaczyna rozkręcać się i rozdzielać na dwie nici. Na matrycy jednej nici DNA, wytwarza się kopia RNA. Jest to mRNA.

II etap - przekazanie informacji.

Powstała cząsteczka mRNA przemieszcza się z jądra komórkowego do cytoplazmy na rybosomy

III etap - synteza białka czyli translacja.

Odbywa się w rybosomach. W cytoplazmie do cząsteczek tRNA przyłączane są odpowiednie aminokwasy i przenoszone do rybosomów, tam na zasadzie komplementarności zasady azotowe w tRNA dopasowują się do odpowiednich zasad azotowych na mRNA.

Łańcuchy mRNA i rybosomy przesuwają się względem siebie i wtedy wzdłuż nici mRNA układają się odpowiednie cząsteczki tRNA z aminokwasami. Między sąsiadującymi ze sobą aminokwasami wytwarzają się odpowiednie wiązania chemiczne i w ten sposób wydłuża się cząsteczka syntetyzowanego białka. Uwolnione cząsteczki tRNA wracają do cytoplazmy, gdzie ponownie łączą się z aminokwasami.

Schemat syntezy białka. mRNA, tRNA.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Synteza białka

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Dziedziczność

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.