Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Co to jest historia?

Historia jako nauka

Kolejne znaczenie słowa „historia” poznasz w klasie czwartej. Historia jako przedmiot szkolny wywodzi się z dziedziny nauki badającej naszą przeszłość, zajmującej się dziejami świata i ludzkości. Tak rozumiana historia jest spójnym systemem wiedzy, którą posiadamy dzięki badaniu śladów przeszłości we współczesnym świecie.

Już starożytni mawiali, że „historia jest nauczycielką życia”. Co mogli mieć na myśli, tworząc to powiedzenie? Prawdopodobnie chcieli uświadomić innym (również nam), że z wydarzeń, które miały miejsce w przeszłości, należy wyciągać wnioski. Z dziejów narodu, z jego doświadczeń trzeba czerpać naukę, która pozwoli jak najlepiej budować naszą teraźniejszość i przyszłość. Historia ma więc niewątpliwie wpływ na kształt obecnego świata, a badając ludzkie dzieje można odkryć wiele podobieństw między przeszłością i czasami współczesnymi.

Zapamiętaj!

Historia to nauka o dziejach. Z okruchów przeszłości, które odkrywamy we współczesnym świecie, próbuje odtworzyć pełny obraz minionych czasów.

Historia nie jest więc nauką tylko o tym, co się kiedyś wydarzyło. Ma praktyczne zastosowanie we współczesnym świecie. Znajomość historii pozwala uniknąć błędów, które popełnili nasi poprzednicy i kontynuować dzieła, których byli inicjatorami.

Badaniem dziejów zajmują się historycy. W szukaniu śladów przeszłości nie są oni odosobnieni. Korzystają z doświadczeń i odkryć swoich kolegów: archeologów (archeologia zajmuje się szukaniem śladów przeszłości w ziemi), antropologów (antropologia to nauka badająca rozwój człowieka na przestrzeni wieków), paleontologów (paleontologia bada kopalne organizmy zwierzęce i roślinne), historyków sztuki, przyrodników, geografów itd. Historia jako nauka o przeszłości ma ogromny wpływ na kształt naszej teraźniejszości i przyszłości.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.