Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jak powstała nowożytna nauka?

Jak powstała nowożytna nauka?

Ludzie renesansu dążyli do wszechstronnego wykształcenia. Najbardziej podziwiano tych, którzy zajmowali się różnymi dziedzinami nauki. Należał do nich m.in. Mikołaj Kopernik urodzony w Toruniu. Studiował w Krakowie, a następnie na uczelniach włoskich. Zajmował się różnymi naukami, jak medycyna i ekonomia. Zasłynął jednak przede wszystkim jako astronom. W sposób naukowy, dzięki obserwacji udowodnił, że centrum naszego układu planetarnego stanowi Słońce, a nie Ziemia. Poglądy astronoma nazwano teorią heliocentryczną (helios

- Słońce). Zastąpiła ona panującą wcześniej teorię geocentryczną (geo - Ziemia), której autorem był Ptolemeusz.

W geocentrycznej teorii budowy świata zakładano, że nieruchoma Ziemia znajduje się w środku (centrum) wszechświata. Wokół niej miały krążyć wszystkie pozostałe ciała niebieskie. Kopernik swoim odkryciem dokonał rewolucji w nauce, zburzył dotychczasowe teorie popierane przez uczonych i Kościół. Dlatego wkrótce po ogłoszeniu dzieło „O obrotach sfer niebieskich” zostało potępione jako niebezpieczne i wpisane do „Indeksu ksiąg zakazanych”. Głoszenie teorii Kopernika stało się niebezpieczne. Odczuli to dwaj Włosi - Giordano Bruno (czyt. dżiordano) i Galileo Galilei (Galileusz) - oskarżeni o herezję. Pierwszy, skazany na śmierć, spłonął na stosie, broniąc do końca swych przekonań. Drugi odwołał swe poglądy, ale dzięki temu zachował życie.

Odkrycie Kopernika zostało w XVII wieku potwierdzone przez uczonych, prowadzących między innymi swoje badania za pomocą skonstruowanego wówczas teleskopu. Wykazano, że poza układem słonecznym we wszechświecie istnieją inne układy gwiazd, a Ziemia nie jest ośrodkiem wszechświata.

Oprócz teleskopu wynaleziono także inne narzędzia pozwalające na poznanie przyrody i praw nią rządzących - mikroskop, lunetę, termometr i barometr. Wśród nich istotne znaczenie miał mikroskop, który pozwalał na ogląd rzeczy niewidzialnych gołym okiem. Dzięki temu odkryto między innymi czerwone ciałka krwi i bakterie.

Narodziły się wówczas dwa główne kierunki filozoficzne poznawania natury - racjonalizm i empiryzm. Francuski uczony Kartezjusz uważał, że poznanie świata możliwe jest wyłącznie za pomocą rozumu (stąd nazwa kierunku racjonalizm: ratio - rozum).

Drugim nurtem w filozofii poznania był empiryzm (empiricus -oparty na doświadczeniu), który głosił, że drogą prowadzącą do prawdziwego poznania są tylko doznania zmysłów. Stosując tę metodę poznania natury, angielski uczony, Isaac Newton (czyt. izak niuton), odkrył prawa: powszechnego ciążenia i mechaniki, będące podstawą rozwoju fizyki i astronomii aż do początków XX wieku.

Zapamiętaj!

Mikołaj Kopernik jest twórcą teorii heliocentrycznej. Lepsze poznanie świata umożliwiały wynalazki - teleskop, mikroskop, termometr, barometr.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.