Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Oświecenie

Oświecenie

Młody król Francji Ludwik XIV, obejmując rządy, pragnął, aby świat poznał wielkość i potęgę jego królestwa. Jej symbolem miała stać się rezydencja władcy. Miała ona przyćmić wszystkie dotychczasowe pałace królewskie. Wybór padł na Wersal pod Paryżem. Najlepsi architekci francuscy rozpoczęli przebudowę pałacyku myśliwskiego. Oprócz okazałych gmachów (największy pałac miał prawie 600 metrów długości, a stajnie pomieścić mogły 2500 koni) powstał ogród - pełen gajów, alei, stawów i fontann. Pałac i ogród zachwycały bogactwem kształtów i kolorów. Tutaj organizowano bale, turnieje, a także spektakle muzyczne i teatralne, spośród których najbardziej podobały się widzom komedie Moliera. Sława rezydencji szybko przekroczyła granice Francji. Wielu możnych i książąt próbowało naśladować króla Ludwika, budując okazałe pałace.

W XVIII wieku wśród elit intelektualnych upowszechniło się przekonanie, że prawdziwą doskonałość może dać człowiekowi tylko nauka. Zwolennicy tych poglądów uważali, że dzięki wiedzy człowiek odpowie na wszystkie nurtujące go pytania oraz rozwiąże swoje problemy życiowe. Twierdzono, że obdarzeni światłem nauki, czyli oświeceni, ludzie staną się mądrzejsi, a ich życie będzie bardziej godne i prawe. Stąd ten okres nazwano oświeceniem.

Rolę nauki doceniono najwcześniej w Anglii i Francji. Tutaj działali wybitni myśliciele, np. Wolter, Jean Jacques Rousseau (czyt. żan żak ruso), Monteskiusz, uznający wolność człowieka za źródło wszelkiego postępu. Swoje poglądy prezentowali w książkach i artykułach, chętnie czytywanych w całej Europie.

Głębokie zmiany dokonały się w „wieku rozumu” na polu oświaty i wychowania. Pedagodzy oświeceniowi dostrzegli, jak wiele w życiu człowieka znaczy odpowiednio ukształtowane dzieciństwo. Wskazywano na potrzebę kształcenia dzieci od wczesnych lat. W „wieku oświeconych” pojawiło się wiele książek przeznaczonych dla młodych czytelników, np.: Przypadki Robinsona Kruzoe.

Przekonanie, że rozwój wiedzy czyni ludzkość szczęśliwszą, sprzyjało działalności naukowej. W XVIII wieku dokonano wielu odkryć i wynalazków, np.:

- Benjamin Franklin - piorunochron,

- James Watt - maszyna parowa,

- Karol Linneusz - opisał wiele nowych gatunków roślin i zwierząt,

- Aleksander Volta - ogniowo elektryczne (prototyp baterii).

Najsłynniejszym dziełem epoki była wydana w Paryżu Encyklopedia, czyli rozumowany słownik nauk, sztuk i rzemiosł. Dzieło to miało 35 tomów, a jego współautorami i wydawcami byli najwięksi myśliciele francuskiego oświecenia: Wolter, Denis Diderot (czyt. deni didero). Wiara w postęp i rozum w wieku oświecenia nie była jednak powszechna. Prosty lud ciągle wierzył w zabobony, leczył sie u znachorów i szarlatanów.

W połowie XVIII wieku pod wpływem odkryć archeologów zaczęto nawiązywać do wzorców sztuki i architektury starożytnej. Pojawiły się kolumnady, portyki i frontony wzorowane na budowlach dawnych Greków i Rzymian. Nowy styl, nazywany klasycyzmem, odrzucał nadmiar ozdób, a dążył do harmonii, ładu i spokoju.

Również w muzyce pojawił się nowy styl. Czołowymi przedstawicielami tego okresu byli Joseph Haydn (czyt. hajdn), Wolfgang Amadeusz Mozart (czyt. mocart) i Ludwig van Beethoven (czyt. betowen). Nazywamy ich klasykami wiedeńskimi od nazwy miasta, w którym tworzyli. Klasycy komponowali przede wszystkim utwory instrumentalne, sonaty, koncerty i symfonie, a także dzieła wokalno-instrumentalne, np. opery.

Zapamiętaj!

Okres w dziejach kultury i nauki europejskiej w XVIII wieku nazywamy oświeceniem. Charakteryzował się on wiarą w potęgę umysłu. Pod wpływem poglądów oświeceniowych nastąpił rozwój badań naukowych i szkolnictwa.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Oświecenie

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne
 • Podstawowa
 • Historia
 • Czasy nowożytne

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.