Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Konflikt izraelsko-arabski

Konflikt izraelsko-arabski

Utworzone w 1948 r. na terytorium Palestyny państwo Izrael spotkało się z wrogością państw arabskich. Kilka kolejnych wojen arabsko-izraelskich kończyło się zwycięstwem Izraela. Kilkaset tysięcy ludzi uciekło lub zostało wypędzonych do krajów arabskich. Władze państw arabskich udzielały azylu Palestyńczykom, ale uniemożliwiały im wtopienie się w tamtejsze społeczeństwo. Istniejące przez lata obozy dla uchodźców miały stanowić dowód izraelskich prześladowań i zachętę do walki. W 1964 r. powstała Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP), kierowana przez Jasera Arafata, wspierana przez ZSRR i kraje arabskie, która dopuszczała się licznych aktów terroru wobec Żydów. Po upadku bloku radzieckiego straciła wsparcie ZSRR i jego sojuszników.

W 1979 r. prezydentem Iraku został Saddam Husajn, który stworzył tam dyktatorski system rządów. W latach 1980-1988 trwała wojna iracko--irańska. W 1990 r. wojska irackie podbiły Kuwejt. Agresję potępiło ONZ i prawie wszystkie państwa świata. Rozpoczęła się wojna w Zatoce Perskiej. W 1991 r. koalicja złożona z wojsk USA, państw Europy Zachodniej i niektórych państw arabskich rozbiła armię iracką i zmusiła Husajna do wycofania się z Kuwejtu.

OWP opowiedziała się za Irakiem, co odebrało jej pomoc finansową wielu państw arabskich i szanse na poparcie ze strony Zachodu. W 1993 r. OWP i Izrael wzajemnie uznały swoje istnienie i podpisały porozumienie o utworzeniu Autonomii Palestyńskiej, mającej być zalążkiem niezależnego państwa palestyńskiego. Porozumienie to napotkało opór części Palestyńczyków, nadal prowadzących działalność terrorystyczną. Nierozwiązany problem palestyński spowodował, że Bliski Wschód nadal jest jednym z głównych punktów zapalnych świata.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Konflikt izraelsko-arabski

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.