Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

W trakcie konferencji jałtańskiej (luty 1945 r.) Wielka Trójka podpisała decyzję dotyczącą powołania nowej organizacji międzynarodowej, która miała zastąpić przedwojenną Ligę Narodów. 25 kwietnia 1945 r. w San Francisco rozpoczęto konferencję założycielską ONZ. W wyniku prac tej konferencji zredagowano podstawowy dokument ONZ, „Kartę Narodów Zjednoczonych”.

Do najważniejszych zasad prawa międzynarodowego zawartych w „Karcie” należą:

- pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych i poszanowanie niezależności państw,

- rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadzie równouprawnienia i samookreślenia narodów,

- wzmacnianie zasady poszanowania praw człowieka i zapewnienie wszystkich podstawowych swobód,

- prowadzenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie społecznej, ekonomicznej i kulturalnej.

Siedzibą ONZ jest Nowy Jork.

Najważniejsze organy ONZ

Zgromadzenie Ogólne
 • składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich,
 • rozważa i przyjmuje zalecenia dotyczące podstaw współpracy międzynarodowej dla zachowania pokoju i bezpieczeństwa.
Rada Bezpieczeństwa
Jest stale urzędującym organem politycznym ONZ. Odpowiada za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa.
Rada Powiernicza
Nadzoruje sprawowanie administracji na powierniczych terytoriach poszczególnych państw.
Rada Gospodarczo-Społeczna
Należą do niej sprawy gospodarcze i kulturalne.
Sekretariat
główny organ administracji ONZ.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Główny organ sądowy ONZ.

ONZ ma wiele wyspecjalizowanych agend, których zadaniem jest decydowanie o najważniejszych dziedzinach życia międzynarodowego.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.