Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

W trakcie konferencji jałtańskiej (luty 1945 r.) Wielka Trójka podpisała decyzję dotyczącą powołania nowej organizacji międzynarodowej, która miała zastąpić przedwojenną Ligę Narodów. 25 kwietnia 1945 r. w San Francisco rozpoczęto konferencję założycielską ONZ. W wyniku prac tej konferencji zredagowano podstawowy dokument ONZ, „Kartę Narodów Zjednoczonych”.

Do najważniejszych zasad prawa międzynarodowego zawartych w „Karcie” należą:

- pokojowe rozstrzyganie sporów międzynarodowych i poszanowanie niezależności państw,

- rozwijanie przyjaznych stosunków między narodami na zasadzie równouprawnienia i samookreślenia narodów,

- wzmacnianie zasady poszanowania praw człowieka i zapewnienie wszystkich podstawowych swobód,

- prowadzenie współpracy międzynarodowej w dziedzinie społecznej, ekonomicznej i kulturalnej.

Siedzibą ONZ jest Nowy Jork.

Najważniejsze organy ONZ

Zgromadzenie Ogólne
 • składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich,
 • rozważa i przyjmuje zalecenia dotyczące podstaw współpracy międzynarodowej dla zachowania pokoju i bezpieczeństwa.
Rada Bezpieczeństwa
Jest stale urzędującym organem politycznym ONZ. Odpowiada za utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa.
Rada Powiernicza
Nadzoruje sprawowanie administracji na powierniczych terytoriach poszczególnych państw.
Rada Gospodarczo-Społeczna
Należą do niej sprawy gospodarcze i kulturalne.
Sekretariat
główny organ administracji ONZ.
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
Główny organ sądowy ONZ.

ONZ ma wiele wyspecjalizowanych agend, których zadaniem jest decydowanie o najważniejszych dziedzinach życia międzynarodowego.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.