Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Świat na przełomie XX i XXI w.

Świat na przełomie XX i XXI w.

Powstanie Unii Europejskiej

Wkrótce po wojnie w Europie Zachodniej zaczęły powstawać organizacje propagujące zjednoczenie Europy. W 1949 r. powołano Radę Europy, która miała służyć obronie praw człowieka. Później powstawały organizacje, których celem było scalanie poszczególnych gałęzi gospodarki - Europejska Wspólnota Węgla i Stali (1952), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (1957), Europejska Wspólnota Gospodarcza (1957). Miały one duży wpływ na ożywienie gospodarcze. Między państwami członkowskimi zniesiono opłaty celne i ograniczenia ilościowe w handlu, ujednolicono prawodawstwo w zakresie niezbędnym do funkcjonowania wspólnego rynku.

W 1992 r. 12 państw członkowskich EWG podpisało w Maastricht traktat o utworzeniu Unii Europejskiej. Unia rozpoczęła działalność od 1 listopada 1993 r. Traktat zawiera postanowienia dotyczące unii ekonomicznej i monetarnej. Wspólna waluta nosi nazwę euro. Unia w przyszłości ma prowadzić wspólną politykę zagraniczną i obronną.

Po upadku systemu komunistycznego w Europie część państw byłego bloku wschodniego wyraziła chęć wstąpienia do UE. Państwa te musiały przystosować swoje przepisy prawne (dotyczące ochrony środowiska, jakości usług itp.) do obowiązujących w Unii. 1 maja 2004 r. UE została rozszerzona o 10 państw, w tym Polskę.

Rozpad Jugosławii

Po II wojnie światowej Jugosławia odrodziła się jako federacja sześciu republik: Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Macedonii, Serbii i Słowenii. Była krajem wielonarodowościowym i wieloreligijnym. Po śmierci rządzącego krajem marszałka Tito (1980) dążenia separatystyczne zaczęły narastać. Przeprowadzenie referendów zadecydowało o ogłoszeniu niepodległości przez Słowenię, Chorwację, Macedonię oraz Bośnię i Hercegowinę (1991-1992). Serbia i Czarnogóra utworzyły federację Nowej Jugosławii. W komunistycznej Jugosławii dominującą rolę odgrywali Serbowie; po rozpadzie kraju władze w Belgradzie zaczęły dążyć do utworzenia „wielkiej Serbii”, do której należałyby także Czarnogóra, Macedonia, Bośnia i Hercegowina oraz te części Chorwacji, w których przeważała ludność serbska.

Rozpoczął się okres walk, w których każdy z narodów dążył do uzyskania jak największego obszaru. Głównym celem ataków stała się ludność cywilna, stanowiąca w danym regionie mniejszość etniczną.

Serbowie chorwaccy, wspierani przez armię serbską, rozpoczęli w Chorwacji walki z Chorwatami, zakończone jednak niepowodzeniem.

W 1992 r. rozpoczęła się wojna domowa w Bośni i Hercegowinie. Bośniaccy Serbowie zastosowali politykę czystek etnicznych wobec tamtejszych muzułmanów i Chorwatów. Dopiero bombardowanie pozycji Serbów bośniackich przez samoloty NATO położyło kres wojnie (1995).

Kolejny konflikt wybuchł w Kosowie - prowincji serbskiej zamieszkanej w większości przez Albańczyków, którym Serbowie odebrali autonomię. Walki zostały przerwane w 1999 r., gdy NATO podjęło ataki lotnicze przeciwko Serbii. Administrację w Kosowie przejęły międzynarodowe siły pokojowe.

W 2001 r. doszło również do działań zbrojnych na terenie Macedonii, gdzie ludność albańska domagała się zwiększenia swobód narodowych.

W 2002 r. rozwiązano federację jugosłowiańską, a w jej miejsce powstało państwo o nazwie Serbia i Czarnogóra.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Świat na przełomie XX i XXI w.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.