Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Problem niemiecki

Problem niemiecki

Postępowanie państw zachodnich wobec pokonanych Niemiec stopniowo się zmieniało. Zachód uznał, że ten bogaty i uprzemysłowiony kraj może być wykorzystany przeciwko radzieckiemu panowaniu w Europie. Odbudowano przemysł ciężki i pozwolono na organizowanie się Niemców przesiedlonych z Polski i Czechosłowacji w związki przesiedleńcze.

Strefy okupacyjne państw zachodnich stopniowo łączyły się:

Strefy okupacyjne państw zachodnich

We wrześniu 1949 r. z trzech stref („Trizonii”) powstała Republika Federalna Niemiec (RFN). Dwie partie polityczne - CDU i FDP - utworzyły nowy rząd. Kanclerzem został Konrad Adenauer. W krótkim czasie państwo to stało się jedną z największych potęg gospodarczych. Państwa zachodnie zezwoliły na utworzenie armii - Bundeswehry (w 1955 r. przyjęta do NATO).

W strefie radzieckiej 7 października 1949 r. tymczasowa Izba Ludowa ogłosiła powstanie Niemieckiej Republiki Demokratycznej (NRD). Na czele rządu stanął Otto Grotevohl. 17 maja 1953 r. w Berlinie wschodnim doszło do burzliwych demonstracji i rozruchów. Mieszkańcy wysuwali żądania o charakterze politycznym. Protest ten został stłumiony. W 1958 r. ZSRR zażądał wycofania sił państw zachodnich z Berlina. Ze względu na stały odpływ ludności przez Berlin na zachód, władze NRD wybudowały w 1961 r. wysoki mur oddzielający Berlin zachodni od Berlina wschodniego. Stał się on symbolem podziału świata.

W latach siedemdziesiątych RFN uznała nienaruszalność powojennych granic w Europie, w tym także granicy między RFN a NRD. Zobowiązała się również uregulować stosunki między obydwoma państwami niemieckimi na zasadach pełnego równouprawnienia.

W 1989 r. mur berliński został zburzony, a 12 września 1990 r. w Moskwie podpisany został układ (tzw. układ 2 + 4 - RFN i NRD + ZSRR, USA, Francja i Wielka Brytania) regulujący sprawę zjednoczenia Niemiec. 2 października 1990 r. w Nowym Jorku przedstawiciele czterech mocarstw i obu państw niemieckich podpisali deklarację o suwerenności Niemiec. W konsekwencji następnego dnia doszło do formalnego zjednoczenia Niemiec.

W układzie:

- ustalono granicę Niemiec i status wojskowy,

- Niemcy wyrzekły się roszczeń terytorialnych teraz i w przyszłości,

- wewnętrzną sprawą Niemiec pozostały: sposób zjednoczenia, ustrój, unia walutowa, gospodarcza i socjalna.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Problem niemiecki

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej
 • Podstawowa
 • Historia
 • Europa i świat po II wojnie światowej

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.