Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Orientacje polityczne w społeczeństwie polskim przed I wojną światową

Orientacje polityczne w społeczeństwie polskim przed I wojną światową

Przed wybuchem I wojny światowej w społeczeństwie polskim wykształciły się odmienne programy, orientacje polityczne.

Orientacja prorosyjska - antyniemiecka była reprezentowana przez Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne z Romanem Dmowskim na czele. Kryzys w Rosji, wywołany przegraną wojną z Japonią, a następnie rewolucja 1905-07, dawały Polakom szansę na uzyskanie przez nich autonomii w ramach Imperium Rosyjskiego.

Metody realizacji tego celu to legalna walka na forum parlamentu rosyjskiego - Dumy Państwowej. Dmowski szczególnie obawiał się Niemiec i postępów germanizacji, dlatego stawiał na słowiańską Rosję.

Orientacja antyrosyjska - proaustriacka zrodziła się w autonomicznej Galicji. Była wynikiem sytuacji Polaków pod zaborem austriackim związanej z szeroką autonomią. Zwolennicy tej koncepcji liczyli na to, że w przyszłej wojnie zwyciężą państwa centralne, Rosja zostanie pokonana, a ziemie polskie, do tej pory znajdujące się pod okupacją rosyjską, znajdą się w rękach państw centralnych. W takiej sytuacji, wobec wzrostu liczebnego czynnika polskiego, szczególnie pod panowaniem austriackim, powstanie trialistyczne (trójczłonowe) państwo złożone z Austrii, Węgier i Polski. Jednym z reprezentantów tej orientacji był Józef Piłsudski, konsekwentnie walczący z caratem i Rosją.

Stanowisko antypatriotyczne i antyniepodległościowe prezentowała polska lewica komunistyczna.

- Przywódcy Socjal-Demokracji Królestwa Polskiego i Litwy - Feliks Dzierżyński, Julian Marchlewski, Róża Luksemburg, kierując się hasłami internacjonalizmu wychodzili z założenia, że wobec zwycięstwa w ogólnoeuropejskiej rewolucji proletariatu i przejęcia przez samych robotników władzy zbędne staną się granice państwowe i istnienie państw narodowych. Z takiego założenia wynikało stanowisko niepodjęcia przez lewicę internacjonalistyczną problemu niepodległości Polski, a w skrajnej postaci niechęć do powstających w przyszłości struktur młodego państwa polskiego. Już w roku 1906 SDKPiL stała się ogniwem organizacyjnym odłamu bolszewickiego Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym
 • Liceum
 • Historia
 • Ziemie polskie po powstaniu styczniowym

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.