Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przebieg działań wojennych - konsekwencje wojny

Przebieg działań wojennych - konsekwencje wojny

W sierpniu 1914 r. stanęły przeciwko sobie dwa potężne bloki państw. Choć tworzyły je kraje europejskie, to jednak z uwagi na rozrzut terytorialny prowadzonych walk, zaangażowanie w drugim etapie wojny wykazały także państwa pozaeuropejskie. Wojna, która wybuchła, była wojną światową. Działania zbrojne toczyły się w Europie, na Dalekim Wschodzie, w Azji.

Armie państw Ententy miały przewagę liczebną nad wojskami państw centralnych. Nie możemy jednak zapominać, że szczególnie w tej wojnie o jej ostatecznym wyniku miał decydować potencjał gospodarczy i przewaga techniczna. Po raz pierwszy zastosowano nowoczesne środki walki - samoloty, czołgi, szybkostrzelne, automatyczne karabiny maszynowe i gazy bojowe. W ciągu czterech lat, z uwagi na zasięg i ogrom toczonych walk, gospodarka państw walczących musiała przestawić się na produkcję wojenną. Ogromne znaczenie w ostatecznym wyniku wojny miał dostęp do surowców strategicznych i możliwość zaopatrywania się w żywność. Na tych płaszczyznach bardzo szybko po wybuchu wojny zaznaczyła się przewaga państw Ententy - Wielka Brytania i Francja rozpoczęły blokadę państw centralnych. Odpowiedzią Niemiec było rozpoczęcie walki podmorskiej - działania łodzi podwodnych - u-bootów - atakujących nie tylko okręty wojenne, ale też statki cywilne.

W Europie ukształtowały się trzy fronty:

- południowy - austro-węgiersko-serbski;

- wschodni - rosyjsko-niemiecko-austriacki;

- zachodni - francusko-angielsko-niemiecki.

Rumunia i Włochy (układ z Francją z 1902 roku) ogłosiły neutralność.

Plan niemiecki opracowany jeszcze w drugiej połowie XIX wieku przez gen. Alfreda von Schlieffena, zakładał pokonanie w ciągu 6 tygodni wojsk francuskich, a następnie przerzucenie swoich sił i szybkie pokonanie, przeprowadzającej długo mobilizację, Rosji. Przez pierwsze tygodnie ciężar walk na froncie z Rosją miała wziąć na siebie Austria. Kierunek, z którego miał być prowadzony atak na Francję, to Belgia.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy
  • Liceum
  • Historia
  • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.