Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przebieg działań wojennych - konsekwencje wojny

1914

Początkowo plan ten był realizowany z przysłowiową niemiecką dokładnością. Wojska niemieckie w sierpniu 1914 roku szybko posuwały się na zachód. Wojska francuskie w walkach straciły ok. 30% stanu armii! Na początku września 1914 r. pierwsze pociski artyleryjskie spadły na Paryż. Dzięki rozpoczęciu ofensywy w Prusach Wschodnich przez wojska rosyjskie Niemcy musiały przerzucić na front wschodni część dywizji. To, jak i przegrupowania w wojskach francuskich, pozwoliło przejść do kontruderzenia wojskom Ententy. W czasie bitwy nad Marną (6-11 września) Francuzi odparli ataki niemieckie. W konsekwencji załamania się planu Schlieffena („wojna błyskawiczna” na dwa fronty) i zwycięstw francuskich wojska niemieckie zaczęły się wycofywać. Front zachodni ustalił się na linii rzeki Aisne, wojna na tym odcinku nabrała charakteru walk pozycyjnych. Wraz z ustabilizowaniem się frontu zachodniego Anglia przystąpiła do blokady Niemiec i państw neutralnych (ewentualna pomoc), co spotkało się z próbą blokowania portów angielskich przez flotę niemiecką.

Wojska rosyjskie w sierpniu wkroczyły do Prus Wschodnich podejmując walkę nie tylko z Austro-Węgrami, ale też z Niemcami. Dwie armie rosyjskie doszły do jezior mazurskich zmuszając Niemcy do odwrotu. Kontruderzenie wojsk niemieckich było potężne. Wojska dowodzone przez gen. Paula von Hindenburga i gen. Ericha Ludendorffa w ciężkich walkach koło Tannenbergu (Grunwald) pokonały armię rosyjską gen. Aleksandra Samsonowa. Strona rosyjska poniosła ciężkie straty w ludziach i sprzęcie. Konsekwencją kolejnych zwycięstw niemieckich było wkroczenie wojsk państw centralnych do Królestwa Polskiego. Lepiej wiodło się Rosjanom w walkach z Austro-Węgrami - wkroczyli do Galicji i Bukowiny.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy
  • Liceum
  • Historia
  • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.