Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przebieg działań wojennych - konsekwencje wojny

1917

Rok 1917 przyniósł w lutym rewolucję w Rosji. Nowe władze Rządu Tymczasowego wypełniały zobowiązania sojusznicze, dopiero po zwycięstwie rewolucji bolszewickiej w październiku (listopadzie) Rosja podjęła rozmowy z Niemcami (zawarto separatystyczny pokój w Brześciu w marcu 1918 roku). Sytuacja Niemiec uległa w 1917 r. pogorszeniu. Po zajęciu przez Japonię na początku wojny posiadłości niemieckich w Chinach i przejęciu niemieckich koncesji w tym państwie urwały się dostawy chińskie dla Niemiec. 6 kwietnia 1917 r. do wojny po stronie państw Ententy włączyły się Stany Zjednoczone, oferując państwom koalicji nie tylko silną armię, ale przede wszystkim wielkie kapitały, siłę przemysłu i ogromne rezerwy surowcowe i żywnościowe. Statki handlowe sił sprzymierzonych, atakowane dotąd przez niemieckie u-booty, otrzymały ochronę amerykańskich konwojów - okrętów wojennych.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy
  • Liceum
  • Historia
  • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.