Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przebieg działań wojennych - konsekwencje wojny

1916

W 1916 roku po ostrej zimie na nowo rozgorzały walki. W lutym zostały wznowione działania na froncie zachodnim. Od 21 lutego do grudnia trwała zacięta, największa w tej wojnie, bitwa pod Verdun, która powstrzymała ofensywę niemiecką. Przyniosła śmierć ponad 500 tysiącom żołnierzy z obu stron. W bitwie nad Sommą (czerwiec - listopad 1916) wojska francusko-angielskie skutecznie stawiły czoła wojskom i technice niemieckiej. Włochy w maju 1915 r. przystąpiły do wojny po stronie państw Ententy. Podobnie Rumunia, zajmująca do tej pory wyczekujące stanowisko, w sierpniu 1916 r. przystąpiła do wojny. Nie zmieniło to zasadniczo sił koalicji, utrudniło nawet sytuację Rosji wspierającej od tej pory front rumuński.

Na froncie wschodnim rok 1916 przyniósł podjęcie ofensywy wojsk rosyjskich pod dowództwem gen. Aleksieja Brusiłowa. W czerwcu kontratak objął całą linię frontu od Pińska aż do granicy z Rumunią. Udało się przerwać front i wkroczyć doGalicji Wschodniej i Bukowiny. Armia austriacka poniosła poważne straty. Po obu stronach padło ok. 600 rys. zabitych.

Rok 1916 przyniósł pogorszenie sytuacji militarnej i gospodarczej państw centralnych. Blokada morska zaczęła odnosić skutki, zapasy były na wyczerpaniu. Niemcy w tej sytuacji w maju 1916 r. podjęły desperacki krok atakując u brzegów Jutlandii flotę angielską - bitwa morska zakończyła się klęską niemiecką, choć siły brytyjskie znacznie ucierpiały.

Sytuacja we wszystkich państwach uczestniczących w wojnie była napięta. Gospodarka była w fatalnym stanie, zniszczeniu uległy liczne zakłady przemysłowe, zapasy wyczerpywały się, zaczynało brakować żywności. Wzrastało niezadowolenie i nastroje rewolucyjne. Szczególnie trudna sytuacja zaistniała w państwach centralnych. Wystąpiły one na przełomie 1916 i 1917 roku z propozycjami rokowań pokojowych. Ponieważ warunki nie odpowiadały sytuacji militarnej, rokowania nie doprowadziły do zawarcia pokoju.

Zobacz podobne opracowania

  • Liceum
  • Historia
  • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy
  • Liceum
  • Historia
  • Wojna 1914-1918 i nowy ład światowy

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.