Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rewolucja październikowa

Rewolucja październikowa

Podczas gdy w Europie trwała wojna, w Rosji wybuchła rewolucja. W lutym 1917 r. upadł rząd, a car Mikołaj II abdykował (rewolucja lutowa). Kierowanie państwem przejął Rząd Tymczasowy, był jednak słaby i nie panował nad sytuacją. Żołnierze rosyjscy nie chcieli walczyć. W tej sytuacji doszło do dalszego wzrostu nastrojów rewolucyjnych.

W kwietniu 1917 r. z emigracji powrócił do Rosji Włodzimierz Ilijcz Lenin - przywódca bolszewików (komunistów), który ogłosił program przejęcia rządów - miało dojść do zakończenia wojny i przekazania władzy w ręce robotników i chłopów. Obiecywał przekazanie ziemi chłopom, a fabryk pod kontrolę i zarząd robotników. W nocy z 6 na 7 kwietnia 1917 roku (z 24 na 25 października według kalendarza obowiązującego w całej Rosji) rozpoczęła się rewolucja bolszewicka, zwana październikową. Powstał pierwszy rząd sowiecki - Rada Komisarzy Ludowych (sowiety to w jęz. rosyjskim rady), na czele którego stanął Lenin. Odpowiednikiem parlamentu miały być Rady Delegatów Robotniczych, Chłopskich i Żołnierskich (stąd określenie „Rosja radziecka” lub „Rosja sowiecka”).

Nowe władze od razu podjęły decyzję o zawieszeniu broni, a w 1918 r. zawarły pokój z państwami centralnymi. Wszystkie dokumenty wydawane przez władze rewolucyjne w sprawie narodów zamieszkujących Rosję, a szczególnie Polaków nie miały większego znaczenia. W latach 1917 i 1918 ziemie polskie były zajęte przez wojska państw centralnych, a więc deklaracje władz rewolucji były jedynie chwytami propagandowymi, mającymi na celu wywarcie przychylnego wrażenia na Polakach i innych narodach i zachęcenie ich do współpracy z nowymi władzami.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.