Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

II wojna światowa

II wojna światowa

1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granicę polską, co przyjmuje się za początek drugiej wojny światowej. Zdobycie Polski było częścią planów opanowania całej Europy. W kwietniu 1940 r. Niemcy zaatakowali neutralną (nie popierającą żadnej ze stron) Norwegię i Danię, w maju 1940 Holandię, Belgię, Luksemburg i Francję, która w czerwcu podpisała zawieszenie broni. W dniach od 8 sierpnia do 6 października 1940 r. rozegrała się wielka bitwa lotnicza - bitwa o Anglię. W walkach o Wielką Brytanię obok Anglików uczestniczyli także polscy lotnicy dywizjonów 302 i 303, wykazując się bohaterstwem i wysokim kunsztem bojowym. Ponieważ wojna powietrzna nie powiodła się, Hitler musiał zrezygnować z planowanej inwazji (najazdu) na Wielką Brytanię.

22 czerwca 1941 r. wojska niemieckie rozpoczęły wojnę z ZSRR, uderzając na wojska przeciwnika od zachodu, południa i północy. Początkowo Niemcy odnosili wiele sukcesów, jednak w miarę trwania walk siły radzieckie, co było zaskoczeniem dla Hitlera i jego generałów, nie wyczerpywały się. Latem 1942 r. rozpoczęła się wielka bitwa o dojście do Wołgi, zdobycie przejścia przez rzekę - miasto Stalingrad. Walki trwały do początków lutego 1943 r. i zakończyły się całkowitą przegraną wojsk niemieckich pod Stalingradem. Wydarzenie to stało się momentem przełomowym w wojnie niemiecko-radzieckiej.

Przez cały okres wojny Włosi toczyli walki w rejonie basenu Morza Śródziemnego. Kilka zwycięstw państwom „osi” przyniosło wysłanie przez Hitlera w 1942 r. wojsk do Afryki Północnej i do Grecji.

7 grudnia 1941 r. samoloty japońskie zaatakowały bazę amerykańską na Hawajach - Pearl Harbor. W odpowiedzi na ten atak USA i Wielka Brytania wypowiedziały Japonii wojnę.

Żydzi w czasie II wojny światowej ponieśli wielkie ofiary - holocaust (z gr. ofiara całopalna). Ludobójstwo Żydów jest przez nich samych nazywane szoah - zagłada. W 1935 r. ustawy norymberskie wydane w Niemczech odbierały Żydom obywatelstwo i umożliwiały ich prześladowanie. Celem polityki niemieckiej była eksterminacja (całkowite zniszczenie) Żydów. Akcje podejmowane przeciwko nim były stopniowo nasilane. Od początku wojny w polskich miastach zakładano getta żydowskie - wydzielone obszary miejskie, gdzie byli zamykani Żydzi (Piotrków Trybunalski, Łódź, Warszawa, Kraków i inne). 20 stycznia 1942 r. Hitler podjął decyzję o „ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej”. Zaczęto masowo wywozić Żydów do obozów zagłady - Bełżec, Sobibór, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, gdzie ginęli zagazowani. Ciała były palone w krematoriach. W efekcie polityki hitlerowskiej zamordowano ponad 5 milionów Żydów z całej Europy.

Wszyscy niemieccy mężczyźni byli powołani do wojska i innych służb mundurowych, toteż w Niemczech brakowało rąk do pracy. Z terenów okupowanych sprowadzano ludzi do pracy przymusowej. Pod koniec 1944 r. w Niemczech pracowało ponad 4,5 mln robotników przymusowych. Dopiero obecnie ci spośród nich, którzy jeszcze żyją, otrzymują odszkodowania za przymusową pracę.

Niepowodzenia Niemców na froncie wschodnim w początkach 1943 r. nie powstrzymały Hitlera od podjęcia kolejnej próby przełamania frontu na jego południowym odcinku. Jednak gigantyczna bitwa pancerna koło Kurska zakończyła się zwycięstwem radzieckim (lipiec 1943). W tym samym czasie alianci wyparli Niemców z Afryki Północnej, a później Amerykanie dokonali desantu na Sycylię.

6 czerwca 1944 r. wojska alianckie (aliantami nazywamy uczestników koalicji antyhitlerowskiej) przepłynęły z Anglii przez kanał La Manche i podjęły wielką akcję desantu na plaże francuskie w Normandii, bronione przez Niemców. Rozpoczęło się wyzwalanie Francji. Od początku 1944 r. alianci walczyli we Włoszech. W maju 1944 r. polscy żołnierze zdobyli silnie umocnione i bronione przez Niemców wzgórze Monte Cassino. W tym samym roku wojska radzieckie pokonywały Niemców na terenach Europy Środkowej - w Polsce, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech.

W 1945 r. wojska aliantów zwyciężały na wszystkich frontach. W wyniku szybkich marszów wojsk radzieckich na zachód, a amerykańskich na wschód 25 kwietnia 1945 r. spotkały się one nad Łabą. Po zaciętych walkach Berlin został zdobyty 2 maja, a na Bramie Brandenburskiej zatknięto flagi radziecką i polską. W nocy z 8 na 9 maja 1945 r. na przedmieściu Berlina przedstawiciele dowództwa wojsk niemieckich podpisali akt bezwarunkowej kapitulacji (poddania się). Wojna w Europie była zakończona.

W lutym 1945 r. w Jałcie na Krymie spotkali się przywódcy najważniejszych państw walczących z Niemcami: Wielkiej Brytanii (Winston Churchill), Stanów Zjednoczonych (Franklin D. Roosevelt) i ZSRR (Józef Stalin). Poczyniono ustalenia co do dalszego prowadzenia wojny i ułożenia stosunków w Europie i na świecie po jej zakończeniu. Efektem konferencji jałtańskiej było m.in. podporządkowanie Polski wpływom ZSRR.

W lipcu 1945 r. rządy USA, Anglii i Chin wysunęły Japończykom propozycję bezwarunkowej kapitulacji. Propozycja ta została odrzucona. Wówczas państwa zachodnie zwróciły się do ZSRR, by zgodnie z uprzednio przyjętymi zobowiązaniami przystąpił do wojny z Japonią. Rząd radziecki rozpoczął przygotowania do wojny. Tymczasem rząd amerykański postanowił użyć nowego rodzaju broni , bomby atomowej, która 6 sierpnia 1945 r. została zrzucona na Hiroszimę (zginęło wtedy ok. 80 tys. mieszkańców, a dalsze 140 tys. zmarło w późniejszych latach w efekcie tzw. choroby popromiennej), a 9 sierpnia 1945 r. na Nagasaki, gdzie zginęło ok. 40 tys. osób. 2 września 1945 r. delegacja japońska podpisała akt bezwarunkowej kapitulacji. II wojna światowa dobiegła końca.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.