Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

I wojna światowa 1914-1918

Legiony

Wybuch wojny światowej poruszył Polaków, którzy od z górą 120 lat czekali na moment, w którym przeciwko sobie staną państwa zaborcze.

W Galicji Józef Piłsudski zaproponował utworzenie polskiej siły zbrojnej, stojącej u boku państw centralnych, która podjęłaby walkę z Rosją. W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku I Kompania Kadrowa strzelców pod dowództwem Piłsudskiego wymaszerowała z krakowskich Oleandrów w stronę granicy z Królestwem Kongresowym. Celem akcji było poruszenie Polaków mieszkających pod zaborem rosyjskim do wystąpienia przeciwko caratowi. Akcja spotkała się z nikłym poparciem; po kilku dniach oddziały polskie powróciły z Kielc do Krakowa. W Krakowie zaczęły formować się Legiony Polskie walczące u boku armii austriackiej. Do roku 1915 objęły one ok. 25 tys. Polaków zgrupowanych w trzech brygadach. Mimo że żołnierze polscy walczyli ofiarnie, po zajęciu Królestwa Polskiego państwa centralne nie podjęły żadnych zobowiązań wobec Polaków.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.