Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

I wojna światowa 1914-1918

Legiony

Wybuch wojny światowej poruszył Polaków, którzy od z górą 120 lat czekali na moment, w którym przeciwko sobie staną państwa zaborcze.

W Galicji Józef Piłsudski zaproponował utworzenie polskiej siły zbrojnej, stojącej u boku państw centralnych, która podjęłaby walkę z Rosją. W nocy z 5 na 6 sierpnia 1914 roku I Kompania Kadrowa strzelców pod dowództwem Piłsudskiego wymaszerowała z krakowskich Oleandrów w stronę granicy z Królestwem Kongresowym. Celem akcji było poruszenie Polaków mieszkających pod zaborem rosyjskim do wystąpienia przeciwko caratowi. Akcja spotkała się z nikłym poparciem; po kilku dniach oddziały polskie powróciły z Kielc do Krakowa. W Krakowie zaczęły formować się Legiony Polskie walczące u boku armii austriackiej. Do roku 1915 objęły one ok. 25 tys. Polaków zgrupowanych w trzech brygadach. Mimo że żołnierze polscy walczyli ofiarnie, po zajęciu Królestwa Polskiego państwa centralne nie podjęły żadnych zobowiązań wobec Polaków.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.