Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Totalitaryzm

Związek Radziecki: komunizm

Zwycięscy bolszewicy rozpoczęli przebudowę społeczeństwa zgodnie z ideologią komunistyczną. Naczelną zasadą nowego państwa miała być „dyktatura proletariatu”, przejęcie władzy przez robotników i chłopów - warstwy dotychczas wyzyskiwane. Jednak rządy bolszewików przyniosły terror i cierpienia.

W grudniu 1922 roku zadeklarowano utworzenie Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich (w skład weszły republiki: Rosyjska, Ukraińska, Białoruska i Zakaukaska) - w skrócie Związku Radzieckiego.

Po śmierci Lenina w 1924 r. władzę objął Józef Stalin, który przystąpił do szybkiej kolektywizacji wsi (ziemia, która stanowiła do tej pory własność chłopów, teraz stawała się własnością państwa). Zaczął realizować idee umocnienia potęgi państwa radzieckiego. Uważał, że zagrożenie zewnętrzne państwa wymaga wielkiej centralizacji władzy i żelaznej dyscypliny.

Chłopi byli zmuszani do wstępowania do kołchozów - kontrolowanych przez władze rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Dzięki temu państwo uzyskało możliwość całkowitego podporządkowanie sobie tej grupy społecznej. Oporni zostali napiętnowani jako wrogowie ludu i państwa radzieckiego. Zapełniły się więzienia i obozy pracy. Wraz z wprowadzeniem kolektywizacji pojawił się powrót biedy i głodu.

W połowie lat trzydziestych Stalin sformułował teorię, według której wraz z umacnianiem się komunizmu wzrasta walka klasowa i w związku z tym należy zaostrzyć represje w stosunku do „wrogów ludu”. W wyniku tej teorii aparat bezpieczeństwa stał się głównym ośrodkiem władzy w państwie. Wiele milionów ludzi skazano na pobyt w obozach (łagrach) - szacuje się, że znalazło się w nich ok. 10% obywateli całego państwa, tj. ok. 18 mln ludzi.

ZSRR przystąpił także do programu uprzemysłowienia kraju. Przemysł rozbudowywano w bardzo ciężkich warunkach, bez nowoczesnych technologii. Zła praca mogła zostać uznana za sabotaż (celowe działanie na szkodę), za co groził proces, często kończący się wyrokiem śmierci.

Rola Stalina ogromnie wzrastała. Po zlikwidowaniu opozycji w partii bolszewickiej stał się faktycznym i w zasadzie jedynym przywódcą partii i państwa radzieckiego. Ocena jego osoby zaczęła przybierać formy kultu. Jemu zaczęto przypisywać wszystkie sukcesy w budowie socjalizmu, uznawano nieomylność jego decyzji w sprawach gospodarki państwowej, metod rządzenia, a nawet nauki.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Totalitaryzm

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa
 • Podstawowa
 • Historia
 • Polska i Europa

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.