Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Bogactwo

Bogactwo

1.

A: Co byś zrobił, gdybyś wygrał olbrzymią sumę pieniędzy na loterii?

B: Wszystko wydałbym na przyjemności. Kupiłbym wszystkie rzeczy, o których kiedykolwiek marzyłem. Odwiedziłbym egzotyczne miejsca i nigdy nie powróciłbym już do szkoły.

A: Ach... Z nikim nie podzieliłbyś się pieniędzmi?

B: Nie, sam bym je wydał.

A: Co za egoizm!

2.

A: Czy uważasz, że bogactwo może uszczęśliwić ludzi?

B: Nie, nie sądzę. Myślę, że pieniądze są powodem wojen, przestępstw i innych problemów. Zawsze znajdzie się grupa ludzi, którzy pragną być bogaci, ale nie chcą pracować, więc próbują zdobyć pieniądze w nieuczciwy sposób. Człowiek nigdy nie jest bezpieczny, gdy ma pieniądze.

A: Więc co daje szczęście w życiu?

B: Sądzę, że inni ludzie, miłość, rodzina, przyjaciele.

Wealth

1.

A: What would you do if you won a huge sum of money in a lottery?

B: I would spend all of it on pleasures. I would buy all the things I have ever dreamt about. I would visit exotic places and I would never go back to school.

A: Oh... Wouldn’t you share your money with anybody?

B: No, I would spend it only on myself.

A: How selfish!

2.

A: Do you think that wealth can make people happy?

B: No, I don’t think so. I think that money is the reason of wars, crimes and other problems. There is always a group of people who want to be rich but they don’t want to work so they try to gain money in dishonest ways. You are never safe when you have money.

A: So what gives you happiness in life?

B: I think it is the other people, love, family, friends.

Słowniczek

to win - wygrać

pleasure - przyjemność

to share - podzielić się

selfish - samolubny

wealth - bogactwo

reason - powód

crime - przestępstwo

to gain - zdobyć

dishonest - nieuczciwy

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Bogactwo

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.