Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kieszonkowe

Kieszonkowe

1.

A: Na co wydajesz swoje kieszonkowe?

B: Połowę kieszonkowego wydaję na jedzenie i picie. Za czwartą część kupuję czasopisma.

A: Czy oszczędzasz cokolwiek?

B: Tak, pozostałą jedną czwartą kieszonkowego odkładam do specjalnej skarbonki.

2.

A: Ile pieniędzy otrzymujesz od swoich rodziców?

B: Dostaję 60 zł na miesiąc, ale nie za darmo.

A: Nie? A co musisz robić?

B: Muszę zmywać trzy razy w tygodniu, wynosić śmieci i sprzątać swój pokój. Jeżeli czegoś nie wykonam, moje kieszonkowe jest obniżane.

3.

A: Ile kieszonkowego dostajesz, Tom?

B: Zbyt mało. Ale zarabiam 7,25 funta tygodniowo w supermarkecie, gdzie pracuję w soboty. A ty?

A: Moim rodzicom nie podoba się pomysł pracy w sobotę. Uważają, że najważniejsza w moim życiu jest nauka. Nie wolno mi zajmować się pracą dorywczą i dają mi tylko 5 funtów tygodniowo.

C: To nie tak źle. Chciałbym, żeby moi rodzice tyle mi dawali. Jeśli chcę kupić nową płytę, muszę oszczędzać tygodniami.

A: A może poprosisz ich, żeby dawali ci płyty na urodziny albo na Boże Narodzenie, albo jeszcze lepiej, poproś ich, żeby zamiast prezentów dawali ci pieniądze.

C: Dobry pomysł. Tak właśnie zrobię.

Pocket money

1.

A: How do you spend your pocket money?

B: I spend half of my pocket money on food and drinks. I use a quarter to buy magazines.

A: Do you save anything?

B: Yes, I save the other quarter of my pocket money in a special money-box.

2.

A: How much money do you get from your parents?

B: I get 60 zlotys per month but I don’t get it for nothing.

A: Don’t you? What do you have to do?

B: I have to wash up three times a week, I have to carry out garbage and I have to clean my room. If I don’t do something then my pocket money is reduced.

3.

A: How much pocket money do you get, Tom?

B: Too little. But I get £ 7.25 a week from the supermarket where I work on Saturdays. What about you?

A: My parents don’t like the idea of Saturday jobs. They think education is the most important thing in my life. I’m not allowed to get a part time job and they give me only £ 5 a week.

C: That’s not too bad. I wish my parents gave me this much. If I want to buy a new CD I have to save for weeks.

A: Why don’t you ask them to give you a CD for your birthday or Christmas or better still, ask them to give you money instead of presents.

C: Good idea. I’ll do that.

Słowniczek

half - połowa, jedna druga

a quarter - jedna czwarta

money-box - skarbonka

to wash up - zmywać naczynia

to carry out garbage - wynosić śmieci

is reduced - jest obniżane

I'm not allowed - nie wolno mi

part time job - praca dorywcza

this much - aż tyle

better still - jeszcze lepiej

instead of - zamiast

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Kieszonkowe

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.