Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Przyjaciele

Przyjaciele

1.

A: Co czyni dwóch ludzi przyjaciółmi?

B: Nie wiem. Może te same przeżycia, może takie same zainteresowania...

A: Czy masz prawdziwego przyjaciela?

B: Nie, niestety, nie mam.

2.

A: Czy sądzisz, że idealna przyjaźń jest możliwa?

B: Tak!

A: Naprawdę?

B: Tak, oczywiście. Mam przyjaciółkę - Małgosię i uważam, że jest idealną przyjaciółką.

A: Dlaczego?

B: Ponieważ jest uczciwa i lojalna. Zawsze mi pomaga, gdy mam kłopoty. Zawsze słucha moich opowiadań i umie mnie zrozumieć. Jest najdroższą osobą, jaką kiedykolwiek znałam.

Friends

1.

A: What makes two people friends?

B: I don’t know. Maybe it’s the same experiences, maybe the same interests...

A: Have you got a real friend?

B: No, unfortunately, I haven’t.

2.

A: Do you think that an ideal friendship is possible?

B: Yes, I do!

A: Do you?

B: Yes, of course. I’ve got a friend - Małgosia and I think she’s an ideal friend.

A: Why?

B: Because she is honest and loyal. She always helps me when I’m in trouble. She always listens to my stories and she can understand me. She is the dearest person I have ever known.

Słowniczek

experience - doświadczenie, przeżycie

unfortunately - niestety

possible - możliwy

honest - uczciwy

to be in trouble - mieć kłopoty

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Przyjaciele

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.