Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sprawy najważniejsze

Sprawy najważniejsze

1.

A: Które rzeczy uważasz za najistotniejsze w życiu?

B: Sądzę, że najważniejsze jest to, aby się nie martwić o jedzenie, dach nad głową, odzież itp. Pieniądze to pierwszorzędna sprawa.

A: Och, a co z miłością lub rodziną?

B: Kiedy podstawowe potrzeby są zaspokojone, wtedy jesteś szczęśliwą i zrelaksowaną osobą, a twoja rodzina lub miłość mogą kwitnąć.

2.

A: Które rzeczy uważasz za najważniejsze w życiu?

B: Najistotniejsze są dobre stosunki z innymi ludźmi. Miłość, przyjaźń, udane małżeństwo.

A: A co z pieniędzmi i innymi rzeczami materialnymi?

B: Cóż, kiedy jesteś szczęśliwy i czujesz się bezpiecznie, twoi ukochani są z tobą - wtedy nie potrzebujesz dużo pieniędzy, aby prowadzić satysfakcjonujące życie. Pieniądze są nieistotne.

Essentials

1.

A: Which things do you regard essential in life?

B: I think that the most important is when you don’t have to worry about food, a place to live, clothes etc. Money is the most important thing.

A: Oh, what about love or family?

B: When your basic needs are fulfilled then you are a happy and relaxed person and your family or love life can flourish.

2.

A: Which things do you regard as essential in life?

B: The most significant are good relations with other people. Love, friendship, successful marriage.

A: What about money and material things?

B: Well, when you are happy and you feel safe, your beloved ones are with you - then you don’t need much money to lead a satisfactory life. Money is irrelevant.

Słowniczek

essential (rzecz.) - coś najważniejszego

essential (przym.) - istotny, ważny

to regard - uważać

basic - podstawowy

need - potrzeba

to fulfil - zaspokoić

to flourish - kwitnąć

significant - ważny

relations - relacje

successful - udany

marriage - małżeństwo

beloved - ukochany

to lead - prowadzić

irrelevant - nieistotny

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Sprawy najważniejsze

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)
 • Podstawowa
 • Język angielski
 • Dialogues (dialogi)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.