Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moja szkoła i regulamin szkoły

Moja szkoła i regulamin szkoły

Moja szkoła znajduje się przy parku. Jest to gimnazjum, w którym pomieszczenia są duże i nowoczesne. Z korytarza wchodzi się do klas, które są całkiem przytulne. W każdej klasie stoi szafa, gdzie znajdują się kasety, leksykony, podręczniki, magnetofon, mapy, odtwarzacz video i rzutnik. Jest tu również sporo krzeseł i stołów. Na ścianie wisi trzyskrzydłowa tablica.

Po jednej stronie są klasy, np. pracownia fizyczna, pracownia matematyczna, pracownia jęz. polskiego. Po drugiej stronie znajdują się: pokój nauczycielski, sekretariat, pokój dyrektora. Przy wejściu znajduje się aula, gdzie odbywają się różne uroczystości. Obok auli jest sala muzyczna. Na drugim piętrze znajdują się laboratoria językowe, gdzie uczymy się niemieckiego, angielskiego i francuskiego, oraz biblioteka. Na każdym piętrze są toalety. Jest również pokój dla dozorcy i pokój dla woźnych. Na parterze znajduje się sala gimnastyczna, a obok niej boisko sportowe. Tu prawie zawsze się coś dzieje.

Zazwyczaj uczniowie w gimnazjum mają od 5 do 7 godzin lekcji. Muszą punktualnie przychodzić do szkoły, ponieważ o 8 zamykana jest brama. Na szczęście nie musimy nosić szkolnych mundurków, ale punkowe fryzury i farbowanie włosów jest zabronione. Nie możemy spóźniać się na lekcje po przerwie. Podczas przerwy opuszczanie budynku szkoły jest niedozwolone. Uczniowie mają duże i małe przerwy. Duża przerwa trwa 15-20 minut. Dzieci mogą wtedy wyjść na boisko lub zjeść obiad.

Uczniowie nie mogą używać w szkole telefonów komórkowych. To jest zabronione. Odpisywanie prac domowych w czasie przerwy jest również surowo zabronione, ale uczniowie tak robią.

W piłkę można grać tylko na lekcji WF. Rysowanie i malowanie na ścianach lub drzwiach jest surowo zabronione. Na dużych przerwach możemy słuchać głośnej muzyki i to nam się podoba.

Meine Schule und Schulordnung

Meine Schule liegt an einem Park. Das ist das Gymnasium, in dem die Räume sehr groß und modern sind. Vom Korridor aus kommt man in die Klassenzimmer, die ganz gemÜtlich sind. In jedem Klassenzimmer steht ein Klassenschrank, wo sich Kassetten, Lexika, LehrbÜcher, Kassettenrekorder, Landkarten, Videorekorder und Tages-Licht-Projektor befinden. Hier gibt es auch viele Tische und StÜhle. An der Wand hängt eine dreiflÜgelige Tafel.

An einer Seite liegen die Klassenräume, z.B. Physikraum, Mathematikraum, Polnischraum. Auf der anderen Seite liegen ein Lehrerzimmer, ein Sekretariat, ein Direktorzimmer. Beim Eingang befindet sich die Aula, wo verschiedene Feste stattfinden. Neben der Aula ist ein Musikraum. Im zweiten Stock befinden sich auch Sprachlabors, wo wir Deutsch, Englisch und FranzÖsisch lernen, und die Bibliothek. In jedem Stock gibt es Toiletten. Es gibt auch ein Zimmer fÜr den Hausmeister und ein Zimmer fÜr Schulmeister. Im Erdgeschoss befindet sich die Turnhalle und hinter ihr der Sportplatz. Hier ist fast immer etwas los.

GewÖhnlich haben die SchÜler im Gymnasium von 5 bis 7 Stunden Unterricht. Sie mÜssen pÜnktlich in die Schule kommen, weil um 8 Uhr das Schultor geschlossen wird. Zum GlÜck mÜssen wir keine Schuluniformen tragen, aber Punkfrisuren und gefärbte Haare sind verboten. Wir dÜrfen uns zum Unterricht nach der Pause nicht verspäten. Während der Pause ist das Verlassen des Schulgebäudes untersagt. Die SchÜler haben große und kleine Pausen. Die große Pause dauert 15 bis 20 Minuten. Die Kinder kÖnnen dann auf den Schulhof gehen oder zu Mittag essen.

Die SchÜler dÜrfen keine Handys in der Schule benutzen. Das ist verboten. Das Abschreiben von Hausaufgaben in der Pause ist auch streng verboten, aber einige SchÜler machen das.

Das Ballspielen ist nur im Sportunterricht erlaubt. Das Zeichnen und Malen an den Wänden und TÜren ist streng verboten. In der großen Pause kÖnnen wir laute Musik hÖren und das gefällt uns gut.

Słowniczek

der Raum - pomieszczenie

modern - nowoczesny

gemütlich - przytulny

die dreiflügelige Tafel - trzyskrzydłowa tablica

an einer Seite - po jednej stronie

an der anderen Seite - po innej stronie

sich befinden - znajdować się

neben - obok

im zweiten Stock - na drugim piętrze

die Sprachlabors - laboratoria językowe

der Hausmeister - dozorca

der Schulmeister - woźny

im Erdgeschoss - na parterze

gewöhnlich - zazwyczaj

das Tor - brama

verboten sein - być zabronione

sich verspäten - spóźniać się

untersagen - tu: być zabronione

die Handys - telefony komórkowe

der Schulhof - boisko

streng - surowo

gefallen - podobać się

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja szkoła i regulamin szkoły

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.