Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ja i moja rodzina

Ja i moja rodzina

Nazywam się Inga i mam 15 lat. Chodzę do trzeciej klasy gimnazjum. Jestem wysoka i szczupła, ponieważ żyję aktywnie. Uprawiam sport, chętnie pływam, gram w siatkówkę w drużynie szkolnej, a w czasie wakacji wędruję w górach.

Moja rodzina nie jest duża. Składa się z czterech osób. Są to moi rodzice, mój brat i ja. Mieszkamy w Krakowie, na pewnym osiedlu, na obrzeżach miasta.

Moja mama ma czterdzieści lat, ale wygląda o wiele młodziej. Jest z zawodu pielęgniarką, ale obecnie pracuje jako sprzedawczyni. Ma mały sklepik z modną odzieżą. Czasami pomagam mamie w jej butiku.

Tato jest mechanikiem samochodowym i pracuje za granicą, w Niemczech. Odwiedza nas co dwa tygodnie, w weekend. Ma wtedy dla nas zawsze czas. Rozmawia z nami o wszystkich problemach, które mamy, gra z nami lub razem jedziemy do naszych dziadków. W czasie wakacji chcielibyśmy pojechać do niego do Niemiec i zwiedzić najbardziej interesujące miejsca.

Mój brat Marcin ma 13 lat i także chodzi do gimnazjum. On nie uczy się tak dobrze jak ja, ponieważ nie jest pilny. Interesuje się sportem i w przyszłości chce zostać sportowcem.

Mam także dziadków. Oni nie mieszkają w Krakowie. Rodzice mojego taty mają dom w Wieliczce. Lubię ich odwiedzać, ponieważ mają psa i kota. Mogę bawić się ze zwierzętami, jeździć na rowerze lub wędrować po okolicy Wieliczki. Rodzice mojej mamy mieszkają bardzo daleko od Krakowa, we wschodniej Polsce, na Mazurach. Często spędzam u nich wakacje. Mogę tam pływać, żeglować, urządzać długie spacery i w spokoju bardzo dobrze odpocząć.

Boże Narodzenie spędzamy albo w Wieliczce, albo na Mazurach. To najpiękniejszy okres w całym roku. Wystawne jedzenie, pięknie przystrojona choinka, kolędy, wspólne rodzinne spacery tworzą szczególną atmosferę ciepła i bezpieczeństwa. W takich chwilach odczuwam, jak ważna jest dla mnie moja rodzina.

Ich und meine Familie

Ich heiße Inge und bin 15 Jahre alt. Ich besuche die dritte Klasse des Gymnasiums. Ich bin groß und schlank, weil ich sehr aktiv lebe. Ich treibe Sport, schwimme gern, spiele Volleyball in der Schulmannschaft und in den Sommerferien wandere ich im Gebirge.

Meine Familie ist nicht groß. Sie besteht aus vier Personen. Das sind meine Eltern, mein Bruder und ich. Wir wohnen in Krakau, in einer Siedlung, am Stadtrand.

Meine Mutter ist vierzig Jahre alt, aber sie sieht viel jÜnger aus. Sie ist Krankenschwester von Beruf, aber arbeitet zur Zeit als Verkäuferin. Sie hat kleinen Laden mit Modekleidung. Manchmal helfe ich meiner Mutter in ihrer Boutique.

Der Vater ist Automechaniker und arbeitet im Ausland, in Deutschland. Er besucht uns jede zwei Wochen, am Wochenende. Dann hat er fÜr uns immer Zeit. Er spricht mit uns Über alle Probleme, die wir haben, spielt mit uns, oder wir fahren zusammen zu unseren Großeltern. In den Sommerferien mÖchten wir zu ihm nach Deutschland fahren und dort die interessantesten Orte besichtigen.

Mein Bruder Martin ist 13 Jahre alt und geht auch aufs Gymnasium. Er lernt nicht so gut wie ich, weil er nicht fleißig ist. Er interessiert sich fÜr Sport und in Zukunft will ein Sportler werden.

Ich habe auch Großeltern. Sie wohnen nicht in Krakau. Die Eltern von meinem Vater haben ein Haus in Wieliczka. Ich mag sie besuchen, weil sie einen Hund und eine Katze haben. Ich kann mit den Tieren spielen, Rad fahren oder eine Wanderung in der Umgebung von Wieliczka machen. Die Großeltern von meiner Mutter wohnen sehr weit von Krakau, in Ostpolen, in Masurien. Oft verbringe ich bei ihnen meine Sommerferien. Ich kann dort schwimmen, segeln, lange Spaziergänge machen und sich in Ruhe sehr gut erholen.

Weihnachten verbringen wir entweder in Wieliczka, oder in Masurien. Das ist die schÖnste Zeit im ganzen Jahr. Üppiges Essen, schÖn geschmÜckter Tannenbaum, Weihnachtslieder, gemeinsame Spaziergänge schaffen eine besondere Atmosphäre der Wärme und Geborgenheit. In solchen Momenten fÜhle ich, wie wichtig fÜr mich meine Familie ist.

Słowniczek

die Schulmannschaft, die Schulmannschaften - drużyna szkolna

der Laden, die Läden - sklep

die Boutique - butik

die Modekleidung, die Modekleidungen - modna odzież

das Ausland - zagranica

jede zwei Wochen - co dwa tygodnie

der Ort, die Orte - miejscowość

üppig - suty, wystawny

segeln, segelte, gesegelt - żeglować

schaffen, schuf, geschaffen - tworzyć

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Ja i moja rodzina

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.