Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moja ulubiona baśń

Moja ulubiona baśń

Jako małe dziecko lubiłem baśnie. Gdy przychodziła do nas moja babcia, opowiadała mi zawsze lub czytała jakąś baśń. Znała wiele pięknych baśni braci Grimm, Hansa Christiana Andersena lub innych pisarzy. Potem, gdy byłem już uczniem, mogłem sam sobie czytać baśnie. Za najpiękniejsze uważam te braci Jakuba i Wilhelma Grimm.

Bracia Jakub i Wilhelm Grimm są słynni w Niemczech. Są ważni dla języka niemieckiego i niemieckiej literatury. Obaj bracia odwiedzali wiele wsi, w których słuchali wielu bajek i zebrali je w jednej książce. Niektóre baśnie mają wiele wspólnego z baśniami francuskimi, na przykład „Czerwony Kapturek”, „Śpiąca Królewna”, „Kopciuszek”.

Myślę, że te baśnie czytają i znają wszystkie dzieci, także w Polsce. To są najpiękniejsze baśnie świata. Są proste, ale interesujące i uniwersalne.

Moją ulubioną baśnią jest „Czerwony Kapturek” według braci Grimm. Jest to historia pewnej małej dziewczynki, która miała czapkę z czerwonego aksamitu i nosiła ją zawsze, dlatego nazywano ją Czerwonym Kapturkiem. Pewnego dnia Czerwony Kapturek chciał odwiedzić swoją babcię, która była chora. Wziął koszyk z winem, ciastem i owocami i udał się w drogę do babci. Babcia mieszkała w lesie, tak że dziewczynka musiała przejść przez las. Po drodze spotkała myśliwego. Myśliwy ostrzegł ją, że w lesie jest wilk. Czerwony Kapturek podziękował myśliwemu i poszedł dalej. Gdy dotarł do babci, zobaczył ją w łóżku. Babcia wyglądała dziwnie i dlatego Czerwony Kapturek zapytał ją, dlaczego ma takie duże uszy, oczy, nos i usta. Wilk, który już wcześniej zjadł babcię, odpowiedział: „Abym mógł cię zjeść”. Obie panie: babcię i Czerwonego Kapturka uratował myśliwy, który przechodził obok domu babci.

Lubię tę baśń, ponieważ uczy nas, że powinniśmy sobie wzajemnie pomagać.

Mein Lieblingsmärchen

Als kleines Kind mochte ich Märchen. Wenn meine Oma zu uns kam, erzählte sie mir immer eins oder las. Sie kannte viele schÖne Märchen der GebrÜder Grimm, oder Märchen von Hans Christian Andersen oder von anderen Schriftstellern. Dann, als ich schon SchÜler war, konnte ich mir selber Märchen lesen. Die schÖnsten finde ich die von GebrÜdern Jacob und Wilhelm Grimm.

Die BrÜder Jacob und Wilhelm Grimm sind berÜhmt in Deutschland. Sie sind wichtig fÜr die deutsche Sprache und Literatur. Die zwei BrÜder besuchten viele DÖrfer, in denen sie viele Märchen hÖrten und sie in einem Buch sammelten. Sie schufen aus dem Märchen eine literarische Form. Manche Märchen haben viel Gemeinsames mit den franzÖsischen Märchen zum Beispiel „Rotkäppchen”, „DornrÖschen”, „Aschenputtel”.

Ich meine, diese Märchen kennen und lesen alle Kinder, auch in Polen. Das sind die schÖnsten Märchen der Welt. Sie sind einfach, aber interessant und universal.

Mein Lieblingsmärchen ist „Rotkäppchen” nach den GebrÜdern Grimm. Das ist eine Geschichte von einem kleinen Mädchen, das eine MÜtze aus rotem Samt hatte und sie immer trug, deshalb nannte man es Rotkäppchen. Eines Tages wollte Rotkäppchen seine kranke Großmutter besuchen. Sie nahm einen Korb mit Wein, Kuchen und Obst mit und machte sich auf dem Weg zur Oma. Die Großmutter wohnte im Wald, sodass das Mädchen durch den Wald gehen musste. Unterwegs traf Rotkäppchen einen Jäger. Der Jäger warnte es, dass ein Wolf im Wald ist. Rotkäppchen dankte dem Jäger und ging weiter. Als es zur Großmutter kam, sah es sie im Bett. Oma sah komisch aus, deshalb fragte Rotkäppchen sie, warum sie so große Ohren, Augen, Nase und so großen Mund hat. Der Wolf, der schon frÜher die Großmutter frass, antwortete: „Damit ich dich fressen kann”. Die beiden Frauen - Großmutter und Rotkäppchen - rettete der Jäger, der an Omas Haus vorbeiging.

Ich mag das Märchen, weil es uns lehrt, dass wir einander helfen sollen.

Słowniczek

sich auf dem Weg machen - udać się w drogę

sodass - tak, że

der Jäger, die Jäger - myśliwy

unterwegs - po drodze

der Wolf, die Wölfe - wilk

ursprünglich - pierwotnie

der Samt, die Samte - aksamit

komisch - dziwny

fressen, frass, gefressen - pożreć

„Rotkäppchen” - Czerwony Kapturek

„Dornröschen” - Śpiąca Królewna

„Aschenputtel” - Kopciuszek

einfach - prosty

universal - uniwersalny

aussehen, sah aus, ausgesehen - wyglądać

damit - aby

vorbeigehen, ging vorbei, vorbeigegangen - przechodzić obok

retten, rettete, gerettet - uratować

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja ulubiona baśń

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.