Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Moja idealna nauczycielka

Moja idealna nauczycielka

Moja idealna nauczycielka powinna być zawsze miła. Powinna być cierpliwa i pomagać, kiedy czegoś się nie rozumie. Ma obowiązek jeszcze raz przerobić spokojnie z nami określony temat. Kiedy uczeń ma problemy, powinien zawsze móc się do niej zwrócić o pomoc. Dobra nauczycielka nie zadaje za dużo prac domowych i nie jest zbyt surowa. Taka nauczycielka musi mieć z nami dobry kontakt i powinna umieć słuchać, gdy mamy problemy.

Smutna, nerwowa i krzykliwa nauczycielka nie jest dobrym pedagogiem. Nauczycielka może się czasami wygłupiać, opowiadać interesujące historie, a nawet grać z nami w piłkę. Wielu uczniów mówi, że dobra nauczycielka rzadko gani, a często chwali. Ale jednocześnie musi być sprawiedliwa i motywować swoich uczniów do lepszej pracy.

Uważam, że moja wychowawczyni jest wspaniała. Uczy biologii i jest przyjazna dla uczniów. Dzielimy z nią prawie każdą tajemnicę. Jest pewne, że nikomu ich nie powtórzy. Lubię naszą nauczycielkę.

Meine Ideallehrerin

Meine Ideallehrerin soll immer nett sein. Sie soll stets geduldig sein und helfen, wenn man was nicht versteht. Sie hat die Pflicht, das bestimmte Thema noch einmal ruhig mit uns durchzunehmen. Wenn ein SchÜler Probleme hat, soll er MÖglichkeit haben, zu ihr zu kommen. Eine gute Lehrerin gibt nicht so viele Hausaufgaben auf und ist nicht zu streng. Solche Lehrerin muss zu uns einen guten Kontakt haben und soll gut zuhÖren kÖnnen, wenn wir Schwierigkeiten haben.

Eine traurige, nervÖse, schimpfende Lehrerin ist keine gute Pädagogin. Eine Lehrerin kann ab und zu Quatsch machen, interessante Geschichten erzählen und mit uns sogar Ball spielen. Viele SchÜler sagen, dass eine gute Lehrerin selten tadelt und oft lobt. Aber zugleich muss sie gerecht sein und ihre SchÜler fÜr die bessere Arbeit motivieren.

Ich finde meine Klassenlehrerin toll. Sie unterrichtet Biologie und ist immer schÜlerfreundlich. Wir teilen mit ihr fast jeden Geheimnis. Es ist sicher, dass sie das niemandem weiter erzählt. Ich mag meine Lehrerin.

Słowniczek

nett - miły(a)

stets - zawsze, ciągle

geduldig - cierpliwy (a)

aufgeben - zadawać

streng - surowy (a)

das Thema noch einmal durchnehmen - przerobić materiał jeszcze raz

traurig - smutny (a)

schimpfende Lehrerin - krzycząca nauczycielka

ab und zu - czasami

Quatsch machen - wygłupiać się

tadeln - ganić kogoś

loben - chwalić kogoś

gerecht - sprawiedliwy (a)

schülerfreundlich - przyjazny wobec uczniów

mit jemandem Geheimnis teilen - dzielić z kimś tajemnicę

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Moja idealna nauczycielka

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.