Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dlaczego uczysz się języków obcych?

Dlaczego uczysz się języków obcych?

Znajomość języków obcych to dziś podstawa dobrego wykształcenia. Wielu ludzi uczy się obecnie języków obcych: dzieci, młodzież, dorośli. Naukę języków obcych rozpoczyna się nawet już w przedszkolu. Dlaczego? Czy uczenie się języków obcych jest modne, czy konieczne? Moim zdaniem potrzebuje się obecnie znajomości języków obcych, aby się komunikować. Gdy ktoś pojedzie jako turysta za granicę, np. do Niemiec czy do Austrii, powinien trochę rozumieć i mówić po niemiecku. Austria jest idealnym krajem turystycznym dla narciarzy. Wielu turystów z Polski jedzie tam, aby pojeździć na nartach i dobrze odpocząć. Aby porozumiewać się z innymi, np. w hotelu, w restauracji, na stoku lub na wyciągu, potrzebna jest znajomość języka niemieckiego.

Niemcy są sąsiadem Polski, który oferuje Polakom dużo miejsc pracy. Wielu Polaków znalazło pracę w Niemczech lub Austrii. Aby móc wykonywać tę pracę, musi się mówić po niemiecku. Wiele polskich przedsiębiorstw współpracuje z niemieckimi firmami, dlatego potrzebni są ludzie, także w Polsce, którzy posługują się językiem niemieckim.

Uczę się języka niemieckiego, ponieważ w przyszłości chciałbym mieć interesującą i dobrze wynagradzaną pracę, która może zagwarantować mi lepsze życie. Żyję aktywnie, lubię podróżować, dlatego marzę o pracy, w której byłbym często służbowo w drodze. Poza tym nauka języków obcych sprawia mi wiele przyjemności. Chciałbym dużo podróżować, poznawać nowe miejsca i nowych ludzi, dobrze rozumieć ich kulturę, tradycje i mentalność. Moim marzeniem jest czytać w oryginalnym języku niemieckie książki i czasopisma, oglądać filmy w języku niemieckim, słuchać i rozumieć niemieckie piosenki.

Uczę się języka niemieckiego i angielskiego. To są dzisiaj międzynarodowe języki. W języku angielskim i niemieckim można się porozumieć na całym świecie.

Warum lernst du Fremdsprachen?

Fremdsprachkenntnisse sind heute ein Grund fÜr gute Ausbildung. Viele Leute lernen heute Fremdsprachen: Kinder, Jugendliche, Erwachsene. Man beginnt den Fremdsprachunterricht sogar schon im Kindergarten. Warum? Ist es modisch oder notwendigt Fremdsprachen zu lernen? Meiner Meinung nach braucht man heute Fremdsprachkenntnisse, um sich zu kommunizieren. Wenn man als Tourist ins Ausland z.B. nach Deutschland oder österreich fährt, soll man etwas Deutsch verstehen und sprechen. österreich ist ein ideales Reiseland fÜr Skiläufer. Viele Touristen aus Polen fahren dorthin, um Ski zu laufen und sich gut zu erholen. Um sich mit anderen zu verständigen z.B. im Hotel, im Restaurant, auf dem Bergabhang oder an den Liftanlagen, brauchen sie Deutschkenntnisse.

Deutschland ist Polens Nachbarland, das den Polen viele Arbeitsplätze anbietet. Viele Polen haben in Deutschland oder in österreich Arbeit gefunden. Um diese Arbeit leisten zu kÖnnen, muss man Deutsch sprechen. Viele polnische Unternehmen arbeiten mit deutschen Firmen zusammen, deshalb braucht man Leute auch in Polen, die Deutsch kÖnnen.

Ich lerne Deutsch, weil ich in Zukunft interessante und gut belohnte Arbeitsstelle, die mir ein besseres Leben garantieren kann, haben will. Ich lebe aktiv, mag reisen, deshalb träume ich von der Arbeit, in der ich oft dienstlich verreise. Außerdem macht mir Fremdsprachunterricht viel Spaß. Ich mÖchte viel reisen, neue Orte und Leute kennen lernen, ihre Kultur, Traditionen und Mentalität gut verstehen. Mein Traum ist deutsche BÜcher und Zeitungen in origineller Sprache zu lesen, Filme auf Deutsch anzusehen und deutsche Lieder zu hÖren und zu verstehen.

Ich lerne Deutsch und Englisch. Das sind heute internationale Sprachen. Man kann sich auf Englisch und auf Deutsch in der ganzen Welt verständigen.

Słowniczek

modisch - modny

die Arbeit leisten - wykonać pracę

belohnen, belohnte, belohnt - wynagradzać

der Skiläufer, die Skiläufer - narciarz

der Bergabhang, die Bergabhänge - stok góry

die Arbeitsstelle, die Arbeitsstellen - posada, miejsce pracy

das Nachbarland, die Nachbarländer - kraj sąsiedni

anbieten, bot an, angeboten - proponować, oferować

träumen von, träumte, geträumt - marzyć o

sich verständigen, verständigte, verständigt - porozumiewać się

dienstlich verreisen - wyjeżdżać służbowo

international - międzynarodowy

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Dlaczego uczysz się języków obcych?

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.