Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cztery pory roku - wiosna

Cztery pory roku - wiosna

Wielu ludzi mówi, że wiosna jest najpiękniejszą porą roku. Wiosna trwa od 21 marca do 22 czerwca. Na wiosnę cała przyroda budzi się do życia. Wiosenne kwiaty, jak na przykład przebiśniegi, zawilce i krokusy, zaczynają kwitnąć.

Dni stają się coraz dłuższe, a noce coraz krótsze. Słońce świeci mocniej i temperatura powietrza rośnie. Śnieg i lód topnieją. Drzewa mają pierwsze małe listki i stają się zielone. Powietrze staje się świeże i pachnie kwiatami. Na wiosnę często są burze. Błyska się wtedy i grzmi. Dla roślin jest dobrze, gdy na wiosnę pada dużo deszczu. Rośliny potrzebują dużo wody, aby rosnąć i kwitnąć.

Z ciepłych krajów wracają ptaki wędrowne, na przykład bociany, i budują teraz swoje gniazda. Na wsi rolnicy mają dużo pracy na polach i w ogrodach. Sieją zboże, sadzą nowe drzewka owocowe i krzewy.

W maju jest naprawdę ciepło. Dni są długie, dlatego wielu ludzi wyjeżdża na łono przyrody, aby aktywnie odpoczywać. Jeżdżą wtedy na rowerze, wędrują, spacerują lub uprawiają jogging.

W czasie słonecznej pogody ludzie w dużych miastach idą do parku na spacer i słuchają tam, jak ptaki śpiewają. Dzieci i młodzież grają w piłkę nożną na boiskach lub jeżdżą na rowerze. Wszyscy są optymistycznie usposobieni i widzą rzeczywistość przez różowe okulary, nawet uczniowie, którzy w kwietniu i maju muszą zdawać swoje egzaminy maturalne.

Vier Jahreszeiten - FrÜhling

Viele Leute sagen, dass FrÜhling die schÖnste Jahreszeit ist. Sie dauert vom 21. März bis zum 22. Juni. Im FrÜhling wacht die ganze Natur zum Leben auf. Die FrÜhlingsblumen wie zum Beispiel SchneeglÖckchen, Anemonen und Krokusse fangen an zu blÜhen.

Die Tage werden immer länger und die Nächte immer kÜrzer. Die Sonne scheint stärker und die Lufttemperatur steigt. Der Schnee und das Eis tauen. Die Bäume haben erste kleine Blätter und werden grÜn. Die Luft wird frisch und es riecht schÖn nach Blumen.

Im FrÜhling gibt es oft Gewitter. Es blitzt und donnert dann. Es ist gut fÜr die Pflanzen, wenn es im FrÜhling viel regnet. Die Pflanzen brauchen viel Wasser, um zu wachsen und zu blÜhen.

Aus den warmen Ländern ziehen die ZugvÖgel, zum Beispiel StÖrche, zurÜck und bauen jetzt ihre Nester. Auf dem Lande haben die Landwirte auf den Feldern und in den Gärten viel Arbeit. Sie säen Getreide, setzen neue Obstbäume und Sträucher.

Richtig warm ist es im Mai. Die Tage sind lang, deshalb fahren viele Leute ins GrÜne, um sich aktiv zu erholen. Sie fahren Rad, wandern, gehen spazieren oder joggen.

Bei dem sonnigen Wetter gehen viele Leute in den Großstädten in den Park spazieren und hÖren, wie schÖn die VÖgel singen. Kinder und Jugendliche spielen auf den Sportplätzen Fußball oder fahren Rad. Alle sind opimistisch gelaunt und sehen die Wirklichkeit durch rosige Brille, sogar die SchÜler, die im April und Mai ihre AbiturprÜfungen bestehen werden.

Słowniczek

säen, säte, gesät - siać

das Getreide - zboże

der Storch, die Störche - bocian

das Nest, die Nester - gniazdo

joggen, joggte, gejoggt - uprawiać jogging

die Anemone, die Anemonen - zawilec

der Krokus, die Krokusse - krokus

wachsen, wuchs, gewachsen (s) - rosnąć

blühen, blühte, geblüht - kwitnąć

der Zugvogel, die Zugvögel - ptak wędrowny

durch rosige Brille sehen - patrzeć przez różowe okulary

die Abiturprüfung - egzamin maturalny

eine Prüfung bestehen - zdać egzamin

gelaunt - usposobiany

die Wirklichkeit - rzeczywistość

das Schneeglöckchen, die Schneeglöckchen - przebiśnieg

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Cztery pory roku - wiosna

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.