Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój talizman

Mój talizman

Talizman oznacza przedmiot przynoszący szczęście. Może to być np. maskotka. Talizman jest związany z magią, ponieważ każdy potrzebuje trochę magii w swoim życiu. Posiadacze przedmiotu przynoszącego szczęście stwierdzają jednogłośnie, że wiara w tajemnicze siły wyzwala energię wewnętrzną.

Nie tylko dzieci, ale również dorośli mają swoje „maskotki”. Dla młodzieży są to pluszowe zwierzątka, które mogą głaskać i dotykać. Jest to szczególnie widoczne w sytuacjach, gdy czujemy się niepewnie. Takie przedmioty pomagają redukować wewnętrzne lęki i wzmacniają pewność siebie. Ludzie ci bardzo mocno wierzą w działanie talizmanów. W rzeczywistości oznacza to wiarę w samych siebie. Czują się oni lepiej, kiedy mogą w każdej chwili dotknąć swojego talizmanu lub gdy noszą coś przy sobie.

Do najbardziej popularnych talizmanów należą: świnka, podkowa i czterolistna koniczyna. Świnka to symbol dobrobytu i bogactwa. Dlatego dzieci zbierają pieniądze i wrzucają je do skarbonki. Podkowa jest związana z koniem. I jeśli ktoś znajdzie ją przypadkowo, to ma szczęście. Czterolistna koniczyna również przynosi szczęście, ale trudno ją znaleźć. Młodzież zabiera z sobą do szkoły pluszowe miśki lub małe słonie z porcelany. Są one szczególnie potrzebne w czasie klasówek i egzaminów.

Wielu ludzi wierzy w astrologię. Wierzą oni, że gwiazdy wpływają na nasze życie. Są przekonani, że określone cechy charakteru odpowiadają znakom zodiaku. Dlatego wiele pań czyta regularnie nie tylko swoje horoskopy, ale również horoskopy swoich partnerów i traktuje je bardzo poważnie.

Jeszcze inni zwracają uwagę na kominiarzy i na koty. Boją się czarnych kotów, które przebiegają im drogę, ponieważ to oznacza nieszczęście.

Natomiast kiedy widzą kominiarza, muszą szybko dotknąć guzika, gdyż to przynosi szczęście.

Ja również mam swój własny talizman. Jest to bransoletka, którą dostałam od cioci na czternaste urodziny. Jest srebrna i ma niebieskie kamienie. Szybko stała się moim talizmanem. Noszę ją zawsze na prawej ręce. Jestem pewna, że przynosi mi szczęście. Zawsze, kiedy ją mam, czuję się lepiej. Daje mi pewność. Kiedyś zapomniałam ją zabrać z domu i było strasznie, dostałam jedynkę z testu z niemieckiego. Dlatego teraz codziennie noszę ją do szkoły, a nawet mam ją przy sobie, kiedy śpię.

Mein Talisman

Ein Talisman bedeutet einen GlÜcksbringer. Das kann z. B. ein Maskottchen sein. Talisman ist mit Magie verbunden, weil jeder ein wenig Magie in seinem Leben braucht. Die Besitzer des GlÜcksbringers stellen einstimmig fest, dass der Glaube an geheimnisvolle Kräfte innere Energien freisetzt.

Nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene haben ihre „Maskottchen”. FÜr die Jugendlichen sind das PlÜschtiere, die sie streicheln und berÜhren kÖnnen. Das ist besonders deutlich in Situationen, in denen man sich unsicher fÜhlt. Solche „GlÜcksbringer” helfen, indem sie innere Ängste abbauen und das Selbstbewusstsein stärken. Diese Leute glauben fest an die Wirkung des Talismans. In der Wirklichkeit bedeutet das den Glauben an sich selbst. Sie fÜhlen sich besser, wenn sie in jedem Moment ihren Talisman berÜhren kÖnnen, oder wenn sie etwas immer bei sich tragen.

Zu den populärsten Talismanen gehÖren: GlÜckschwein, Hufeisen und Kleeblatt mit vier Blättern. GlÜckschwein ist en Symbol fÜr Wohlstand und Reichtum. Deshalb sammeln die Kinder das Geld und werfen es in die SparbÜchse. Hufeisen ist mit dem Pferd verbunden. Wenn jemand ein Hufeisen zufällig findet, hat er GlÜck. Das Kleeblatt mit vier Blättern bringt auch GlÜck, aber es ist sehr schwer, es zu finden. Die Jugendlichen nehmen in die Schule PlÜschtiere oder kleine Elefanten aus Porzellan mit. Sie sind besonders nÜtzlich bei den Klassenarbeiten oder PrÜfungen.

Viele Leute glauben an Astrologie. Sie glauben, dass die Sterne unser Leben beeinflussen. Sie sind Überzeugt davon, dass den Tierkreiszeichen bestimmte Charaktereigenschaften entsprechen. Deshalb lesen viele Frauen regelmäßig ihre eigene Horoskope und ihrer Partner, und sie nehmen sie ernst.

Noch andere achten auf Schornsteinfeger oder auf Katzen. Sie haben Angst vor schwarzen Katzen, die einem Über den Weg laufen, weil das UnglÜck bringt. Wenn sie einen Schornsteinfeger sehen, mÜssen sie schnell einen Knopf berÜhren, das bringt GlÜck.

Ich habe auch meinen eigenen Talisman. Das ist ein Armband, das ich von meiner Tante zum vierzehnten Geburtstag bekommen habe. Es ist aus Silber mit blauen Steinen. Es ist schnell zu meinem Talisman geworden. Ich trage es immer am rechten Arm. Ich bin sicher, dass mir dieser Talisman GlÜck bringt. Immer wenn ich es habe, fÜhle ich mich besser. Dieses Armband gibt mir Sicherheit. Einmal habe ich es zu Hause vergessen und es war schlimm, ich habe eine Eins im Deutschtest bekommen. Deshalb nehme ich es jeden Tag mit in die Schule und schlafe sogar mit ihm.

Słowniczek

der Glücksbringer - przedmiot przynoszący szczęście

das Maskottchen - maskotka

einstimmig - jednogłośnie

feststellen - stwierdzać

der Besitzer - posiadacz, właściciel

der Glaube - wiara

freisetzen - wyzwalać

streicheln - głaskać

berühren - dotykać

innere Ängste abbauen - redukować wewnętrzne obawy

das Selbstbewusstsein - pewność siebie

glauben an - wierzyć w

das Hufeisen - podkowa

das Kleeblatt mit vier Blättern - czterolistna koniczyna

der Elefant - słoń

das Tierkreiszeichen - znak zodiaku

entsprechen - odpowiadać

der Schornsteinfeger - kominiarz

Angst haben - bać się

das Glück - szczęście

das Unglück - nieszczęście

das Armband - bransoletka

aus Silber - ze srebra

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój talizman

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.