Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Mój ulubiony dzień w szkole

Mój ulubiony dzień w szkole

Moim ulubionym dniem w szkole jest piątek. W piątek mam tylko pięć lekcji, w inne dni sześć lub siedem. Moje ulubione przedmioty mam właśnie w piątek. Są to: wychowanie fizyczne - dwie godziny, język niemiecki, geografia i plastyka. Poza tym w piątek po południu zaczyna się weekend i to lubię najbardziej. W sobotę i w niedzielę wolne, żadnej szkoły!

W piątek zaczynam lekcje dwiema godzinami wychowania fizycznego. Sport to bez wątpienia mój ulubiony przedmiot w szkole. Gdy jest ładna pogoda, idziemy na boisko sportowe, za szkołę. Dzielimy się na dwie grupy i gramy albo w siatkówkę, albo w koszykówkę, albo w piłkę ręczną, albo jeszcze w piłkę nożną. Piłka nożna jest moją ulubioną dyscypliną sportową. Gram zawsze jako napastnik. Na boisku sportowym biegamy także na wyścigi, skaczemy wzwyż i w dal. W zimie ćwiczymy w hali sportowej. Gimnastykujemy się, gramy w siatkówkę lub w tenisa stołowego. Moja klasa bierze często udział w różnych sportowych zawodach i wygrywa puchary. Jestem dumny z naszych sukcesów.

Moją trzecią lekcją w piątek jest język niemiecki. Na lekcji języka niemieckiego czytamy po niemiecku interesujące teksty, potem je omawiamy, odpowiadamy na pytania nauczycielki lub sami tworzymy pytania, a inni uczniowie odpowiadają na nie. Nasza nauczycielka wyjaśnia nam nowe słówka i reguły gramatyczne, a potem robimy do tego ćwiczenia. Słuchamy także dialogów i następnie odgrywamy je lub słuchamy nieznanych tekstów i robimy do nich różnorodne ćwiczenia. Bardzo często ćwiczymy właściwą wymowę. Na lekcji języka niemieckiego pracujemy indywidualnie, w dwójkach lub w grupach. Najbardziej podobają mi się tematy, które przynoszą nam informacje o krajach niemieckojęzycznych. Szczególnie jestem zainteresowany niemiecką kulturą. Gdy zostaje nam trochę czasu, gramy w gry po niemiecku lub śpiewamy. Niemieckie piosenki są naprawdę piękne.

Lubię także geografię. Interesuję się obcymi krajami, a także tym, jak ludzie tam żyją. W przyszłości chciałbym dużo podróżować. Nasz nauczyciel geografii jest bardzo wymagający, ale zawsze sprawiedliwy. Opowiada bardzo interesująco i motywuje nas do nauki.

Ostatnią lekcją w piątek jest plastyka. Na plastyce rysujemy, malujemy, kleimy lub majsterkujemy. Raz w miesiącu omawiamy tematy z historii sztuki. Z tego przedmiotu mam bardzo dobre oceny.

Piątek jest moim najlepszym dniem w szkole!

Mein Lieblingstag in der Schule

Mein Lieblingstag in der Schule ist Freitag. Am Freitag habe ich nur fÜnf Stunden Unterricht, an den anderen Tagen sechs oder sieben. Meine Lieblingsfächer habe ich gerade am Freitag. Das sind: Sport - zwei Stunden, Deutsch, Erdkunde und Kunst. Außerdem fängt schon am Freitagnachmittag das Wochenende an, und das mag ich am liebsten. Am Samstag und am Sonntag habe ich frei, keine Schule!

Am Freitag beginnt der Unterricht mit zwei Stunden Sport. Das ist ohne Zweifel mein Lieblingsfach. Wenn das Wetter schÖn ist, gehen wir zum Sportplatz, hinter die Schule. Wir teilen uns in zwei Gruppen und spielen entweder Volley-, oder Basket-, oder Hand-, oder noch Fußball. Fußball ist meine Lieblingsdisziplin. Ich spiele immer als StÜrmer. Auf dem Sportplatz laufen wir um die Wette und springen hoch und weit. Im Winter Üben wir in der Sporthalle. Wir turnen, spielen Volleyball oder Tischtennis. Meine Klasse nimmt oft an verschiedenen Sportwettbewerben teil und gewinnt Pokale. Ich bin stolz auf unsere Erfolge.

Meine dritte Stunde ist am Freitag Deutsch. Im Deutschunterricht lesen wir auf Deutsch interessante Texte, dann besprechen sie, antworten auf die Fragen der Lehrerin oder wir bilden selber Fragen und die MitschÜler beantworten sie. Unsere Lehrerin erklärt uns neue WÖrter und grammatische Regeln, und dann machen wir dazu Übungen. Wir hÖren auch Dialoge und dann spielen sie ab oder hÖren unbekannte Texte und machen dazu allerlei Übungen. Sehr oft Üben wir die richtige Aussprache. Wir arbeiten im Deutschunterricht individuell, zu zweit oder in den Gruppen. Mir gefallen am besten die Themen, die uns Informationen Über deutschprachige Länder bringen. Besonders bin ich an der deutschen Kultur interessiert. Wenn uns etwas Zeit Übrigbleibt, spielen wir auf Deutsch oder singen. Deutsche Lieder sind wirklich schÖn.

Ich habe Erdkunde auch gern. Ich interessiere mich fÜr fremde Länder und dafÜr, wie die Leute dort leben. In Zukunft mÖchte ich viel reisen. Unser Erdkundelehrer ist sehr anspruchsvoll aber immer gerecht. Er erzählt sehr interessant und motiviert uns gut fÜr das Lernen.

Die letzte Stunde am Freitag ist Kunst. Im Kunstunterricht zeichnen wir, malen, kleben oder basteln. Einmal im Monat besprechen wir Themen aus dem Bereich der Kunstgeschichte. In diesem Fach habe ich sehr gute Noten.

Freitag ist mein bester Tag in der Schule!

Słowniczek

teinehmen an, nahm teil, teilgenommen - brać udział w

um die Wette laufen - biegać na wyścigi

weit springen - skakać w dal

hoch springen - skakać wzwyż

der Stürmer, die Stürmer - napastnik

ohne Zweifel - bez wątpienia

das Lieblingsfach, die Lieblingsfächer - ulubiony przedmiot w szkole

erfolgreich - skutecznie

der Pokal - puchar

stolz sein auf - być dumnym z czegoś

biden, bildete, gebildet - tworzyć

allerlei - różnorodny

die Aussprache, die Aussprachen - wymowa

anspruchsvoll - wymagający

gerecht - sprawiedliwy

übrigbleiben, blieb übrig, übriggeblieben - pozostać

die Kunstgeschichte - historia sztuki

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Mój ulubiony dzień w szkole

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.