Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cztery pory roku - zima

Cztery pory roku - zima

Według kalendarza zima zaczyna się 22 grudnia i trwa aż do 21 marca. To najzimniejsza pora roku w naszym klimacie. Dni są krótkie, a noce bardzo długie. Temperatury spadają u nas nawet do -25 stopni. Czasami jest bardzo mroźno, powietrze jest wtedy suche i jest słonecznie. Zimą śnieg pada dużymi płatkami i do tego jest wietrznie i ślisko. Na ulicach jest wtedy niebezpiecznie. Ruch uliczny jest utrudniony przez śnieg i ślizgawicę. Podczas takiej pogody lepiej jest pozostać w domu i przy ciepłym kominku poczytać książkę. Ale to jest prawdziwa zima. W zimie można w górach jeździć na nartach, na sankach lub na łyżwach. W wielu regionach Polski, na przykład w górach, panuje duży ruch turystyczny.

Uczniowie mają w grudniu ferie bożonarodzeniowe, a w styczniu zimowe. Mogą więc więcej czasu poświęcić na sport i hobby. Mniejsze dzieci budują bałwana i rzucają kulami ze śniegu. Chociaż jest bardzo zimno, jest wesoło i radośnie i wielu ludzi chętnie wychodzi na dwór. Organizuje się kuligi w lesie. To jest zawsze niezapomniane przeżycie. Szybka jazda saniami, konie, cudownie białe drzewa... wszyscy są pod wrażeniem.

Lubię zimną, ale słoneczną pogodę. W czasie ferii zimowych co roku jadę z moją rodziną w góry, aby pojeździć na nartach.

Zima jest trudną porą roku dla dzikich zwierząt i ptaków. Nie mają wystarczająco dużo pożywienia w przyrodzie i musi się je dokarmiać. Ja dokarmiam wróble. Lubię obserwować, jak jedzą ziarno na moim parapecie.

Ponieważ temperatury są bardzo niskie, wszyscy muszą się ciepło ubierać. W zimie noszę zawsze moją zimową kurtkę, zimowe buty, skórzane rękawiczki, gruby, wełniany szal i wełnianą czapkę. Nigdy nie marznę i jestem zdrowa.

Lubię zimę także z powodu świąt Bożego Narodzenia. To najpiękniejsze święto w całym roku. Przynosi ze sobą nadzieję i miłość. W domu panuje szczególna rodzinna atmosfera. Pachnie ciastem, które moja mama właśnie piecze. Na zewnątrz prószy śnieg i wszędzie jest biało. Zima może być piękna!

Vier Jahreszeiten - Winter

Nach dem Kalender fängt Winter am 22. Dezember an und dauert bis zum 21. März. Das ist die kälteste Jahreszeit in unserem Klima. Die Tage sind kurz, und die Nächte lang. Die Temperaturen sinken bei uns sogar bis -25 Grad. Es ist manchmal sehr frostig, die Luft ist dann trocken und es ist sonnig. Im Winter schneit es in großen Flocken und es ist dazu sehr windig und glatt. Auf den Straßen ist es dann gefährlich. Der Verkehr wird durch den Schnee und das Glatteis behindert. Bei solchem Wetter ist es besser zu Hause zu bleiben und beim warmen Kamin ein Buch zu lesen. Das ist aber der richtige Winter. Im Winter kann man im Gebirge Ski fahren, Schlitten fahren oder Schlittschuh laufen. In vielen Regionen Polens, zum Beispiel im Gebirge, herrscht im Winter ein großer Touristenverkehr.

Die SchÜler haben im Dezember Weihnachts- und im Januar Winterferien. Also, sie kÖnnen mehr Zeit dem Sport und Hobby widmen. Kleinere Kinder bauen einen Schneemann oder werfen mit den Schneebällen. Obwohl es sehr kalt ist, ist es froh und viele Leute gehen gern nach draußen. Man organisiert SchlittenausflÜge in den Wald. Das ist immer ein unvergessliches Erlebnis! Schnelle Schlittenfahrt, Pferde, wunderschÖne, weiße Bäume... alle sind beeindruckt!

Ich mag kaltes aber sonniges Wetter. In den Winterferien fahre ich jedes Jahr mit meiner Familie ins Gebirge, um Ski zu laufen.

Winter ist eine schwere Jahreszeit fÜr wilde Tiere und VÖgel. Sie haben in der Natur nicht genug Essen und man soll sie fÜttern. Ich fÜttere Spatzen. Ich mag beobachten, wie sie auf meinem Fensterbrett Korn fressen.

Da die Temperaturen sehr tief sind, mÜssen sich alle warm anziehen. Im Winter trage ich immer meine Winterjacke, Winterschuhe, lederne Handschuhe, einen dicken, wollenen Schal und wollene MÜtze. Ich friere nie und bin gesund.

Ich mag Winter auch wegen der Weihnachten. Das ist das schÖnste Fest im ganzen Jahr. Es bringt mit sich Hoffnung und Liebe. Zu Hause herrscht eine besondere Familienatmosphäre. Es riecht nach dem Kuchen, den meine Mutter gerade bäckt. Draußen rieselt der Schnee, und Überall ist es weiß. Winter kann schÖn sein!

Słowniczek

das Klima, die Klimate - klimat

sinken, sank, gesunken - opaść, obniżyć się

trocken - suchy

es schneit in großen Flocken - śnieg pada wielkimi płatkami

glatt - śliski

gefährlich - niebezpiecznie

der Verkehr wird ... behindert - ruch jest utrudniony

der Kamin, die Kamine - kominek

der Touristenverkehr - ruch turystyczny

widmen, widmete, gewidmet - poświęcić

der Schneeball, die Schneebälle - kula śniegowa

draußen - na zewnątrz

der Schlittenausflug, die Schlittenausflüge - kulig

unvergesslich - niezapomniany

um ... zu - aby

der Spatz, die Spatzen - wróbel

beobachten, beobachtete, beobachtet - obserwować

ledern - skórzany

wollen - wełniany

rieseln, rieselte, gerieselt - prószyć

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Cztery pory roku - zima

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.