Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jak przyczyniasz się do ochrony środowiska?

Jak przyczyniasz się do ochrony środowiska?

Problemy związane z ochroną środowiska powstają na skutek szybkiego gospodarczego i przede wszystkim przemysłowego rozwoju. Różne szkodliwe substancje i spaliny niszczą nasze środowisko. Dlatego utrzymanie czystości jest konieczne do życia. Spaliny są wydmuchiwane w powietrze. Niszczą nie tylko świat roślin i zwierząt, ale również nas samych. 70% wszystkich chorób związanych z rakiem ma swoje przyczyny w zanieczyszczeniu środowiska. Lasy umierają, ponieważ ilość szkodliwych substancji jest coraz większa. Obserwuje się również duże zanieczyszczenie wód. Wiele krajów musi przyczynić się do utrzymania w czystości zbiorników wodnych. Należy przede wszystkim budować biologiczne oczyszczalnie ścieków.

Ja i moja rodzina jesteśmy świadomi ochrony środowiska. Moi rodzice rzadko jeżdżą autem, oszczędzając w ten sposób benzynę. Jeżdżą również wolniej i tankują dobrą, bezołowiową benzynę. Kiedy wychodzę z pokoju, gaszę światło i oszczędzam w ten sposób prąd. Zimą zakręcam ogrzewanie, kiedy wychodzę z domu. W czasie zakupów zwracam uwagę na opakowanie, i np. kupuję colę w szklanej butelce, którą potem można wykorzystać. Również jogurt kupujemy w szklanych opakowaniach, a nie papierowych. Moja rodzina sortuje śmieci. Wszelkie odpady z tworzywa sztucznego oddajemy do specjalnych punktów. Szkło, resztki jedzenia, papier i metal zanoszę do specjalnych kontenerów. Oszczędzam również wodę. Rzadko kąpię się w wannie, raczej biorę prysznic. Zużywam przy tym mniej wody.

Wszyscy powinni pomagać przyrodzie, a nie niszczyć ją. Powinniśmy mieć przyjazny stosunek do przyrody, abyśmy mogli dłużej cieszyć się życiem.

Wie trägst du zum Umweltschutz bei?

Die Umweltprobleme entstehen mit einer schnellen wirtschaftlichen und vor allem industriellen Entwicklung. Verschiedene Schadstoffe und Abgase zerstÖren unsere Umwelt. Deshalb ist die Reinhaltung so lebensnotwendig. Die Abgase werden in die Luft geblasen. Sie schädigen nicht nur die Pflanzenwelt und Tierwelt, sondern auch uns selbst. 70% aller Krebserkrankungen gehen auf Faktoren der Umweltverschmutzung zurÜck. Die Wälder sterben, weil die Schadstoffmengen immer grÖßer sind. Man beobachtet auch eine große Wasserverschmutzung. Viele Länder mÜssen zur Reinhaltung der Gewässer beitragen. Man muss vor allem biologische Kläranlagen bauen.

Ich und meine Familie sind umweltbewusst. Meine Eltern fahren selten mit dem Auto, auf diese Weise sparen sie Benzin. Sie fahren auch langsamer und tanken gutes, bleifreies Benzin. Wenn ich aus dem Zimmer gehe, mache ich das Licht aus und spare dadurch Strom. Im Winter drehe ich die Heizung ab, sobald ich das Haus verlasse. Beim Einkaufen achte ich auf die Verpackung und kaufe z. B. Cola in Glasflaschen, die man später wieder verwenden kann. Joghurt kaufen wir auch im Pfandglas und nicht in Pappbechern. Meine Familie sortiert den MÜll. Kunststoffabfälle geben wir an Sammelstellen ab. Glas, Speisereste, Papier und Metall bringe ich in spezielle Container. Ich spare auch das Wasser. Ich bade selten in der Badewanne, sondern dusche. Dabei verbrauche ich weniger Wasser.

Alle sollen der Natur helfen und sie nicht zerstÖren. Wir sollen ein umweltfreundliches Verhältnis zur Natur haben, um uns länger das Leben genießen zu kÖnnen.

Słowniczek

die Entwicklung - rozwój

die Schadstoffe - szkodliwe substancje

die Abgase - spaliny

zerstören - niszczyć

die Reinhaltung - utrzymanie czystości

schädigen - szkodzić

die Wälder - lasy

sterben - umierać

die Schadstoffmengen - ilości szkodliwych substancji

die Wasserverschmutzung - zanieczyszczenie wód

die Gewässer - zbiorniki wodne

beitragen zu III p. - przyczynić się do

die Kläranlagen - oczyszczalnie ścieków

das Licht ausmachen - wyłączać światło

sparen - oszczędzać

die Verpackung - opakowanie

verwenden - użyć

sortieren - sortować

duschen - brać prysznic

die Heizung abdrehen - zakręcać ogrzewanie

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jak przyczyniasz się do ochrony środowiska?

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.