Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Jak spędzasz Boże Narodzenie?

Jak spędzasz Boże Narodzenie?

Święta Bożego Narodzenia są dla mnie najpiękniejszym okresem w roku. Szczególnie cieszę się na atmosferę ciepła i miłości, która towarzyszy świętom Bożego Narodzenia. To jest także czas nadziei i radości.

Już w czasie adwentu panuje świąteczny nastrój. Miasta, sklepy i ulice są świątecznie udekorowane. Tydzień przed świętami pomagam mojej mamie posprzątać całe mieszkanie. Myję okno w moim pokoju i odkurzam. Pomagam także w kuchni przy gotowaniu.

W Wigilię Bożego Narodzenia razem z moim tatą i bratem ubieramy choinkę. Ozdabiamy drzewko gwiazdami, bańkami, świeczkami, łańcuchami, włosami anielskimi i słodyczami. Moja mama w tym czasie przygotowuje jedzenie, i w całym domu cudownie pachnie typowymi przyprawami. Gdy na niebie zabłyśnie pierwsza gwiazdka (to jest około godziny 17:00), siadamy do świątecznie nakrytego stołu. Najpierw modlimy się, dzielimy opłatkiem i życzymy sobie wszystkiego dobrego. Tradycyjnie nie jemy w Wigilię żadnego mięsa, lecz barszcz z czerwonych buraków, kapustę z grzybami, karpia i makowiec. Po jedzeniu śpiewamy kolędy i rozpakowujemy prezenty. Prezenty leżą pod choinką i wszyscy „myślą”, że przyniósł je anioł. O północy idziemy do kościoła na Pasterkę.

Pierwszy dzień świąt spędzamy najczęściej w kręgu rodziny. Gdy jest ładna pogoda, idziemy na spacer. Gdy jest zimno, zostajemy w domu, oglądamy telewizję i gramy ze sobą. Często przychodzi do nas wujek ze swoją rodziną, i świętujemy razem. Jest wtedy wesoło i miło. Jemy obfite jedzenie, śpiewamy kolędy i rozmawiamy ze sobą. Następnego dnia my idziemy z wizytą. Wieczorem nie muszę myśleć o szkole. Mam wolne i mogę czytać takie książki, które lubię. Mogę grać na komputerze lub oglądać telewizję dłużej niż zazwyczaj.

Tak przebiegają święta bez stresu, w wesołym nastroju.

Wie verbringst du Weihnachten?

Das Weihnachtsfest ist fÜr mich die schÖnste Zeit im Jahr. Besonders freue ich mich auf die Atmosphäre der Wärme und Liebe, die die Weihnachten begleitet. Das ist auch die Zeit der Hoffnung und der Freude.

Schon im Advent herrscht die feierliche Stimmung. Die Städte, die Geschäfte und die Straßen sind festlich dekoriert. Eine Woche vor Weihnachten helfe ich meiner Mutter die ganze Wohnung aufräumen. Ich putze das Fenster in meinem Zimmer und sauge Staub. Ich helfe auch in der KÜche beim Kochen.

Am Heiligabend schmÜcke ich zusammen mit meinem Vater und mit meinem Bruder den Weihnachtsbaum. Wir dekorieren den Baum mit Sternen, Glaskugeln, Ketten, Lameta und SÜßigkeiten. Meine Mutter bereitet in dieser Zeit das Essen vor, und im ganzen Haus riecht es wunderbar nach typischen GewÜrzen. Wenn der erste Stern am Himmel erleuchtet (das ist zirka um 17:00 Uhr), setzen wir uns an den festlich gedeckten Tisch. Zuerst beten wir, teilen die Oblate und wÜnschen einander alles Gute. Traditionell essen wir am Heiligabend kein Fleisch, sondern RotenrÜbensuppe, Sauerkraut mit Pilzen, Karpfen und Mohnkuchen. Nach dem Essen singen wir Weihnachtslieder und packen Geschenke aus. Die Geschenke liegen unter dem Weihnachtsbaum, und alle glauben, dass der Engel sie brachte. Um Mitternacht gehen wir in die Kirche zur Mette.

Den ersten Feiertag verbringen wir meistens im Familienkreis. Wenn das Wetter schÖn ist, machen wir einen Spaziergang. Wenn es kalt ist, bleiben wir zu Hause, sehen fern und spielen miteinander. Oft kommt zu uns der Onkel mit seiner Familie, und wir feiern zusammen. Wir essen Üppiges Essen, singen Weihnachtslieder und sprechen miteinander. Am nächsten Tag gehen wir zu Besuch. Am Abend muss ich nicht an die Schule denken. Ich habe frei und kann solche BÜcher lesen, die ich mag. Ich kann Computer spielen oder länger, als gewÖhnlich, fernsehen.

So verlaufen die Weihnachten ohne Stress, in frÖhlicher Stimmung.

Słowniczek

das Weihnachtsfest - święto Bożego Narodzenia

die Atmosphäre der Wärme und Liebe - atmosfera ciepła i miłości

jdn. begleiten, begleitete, begleitet - towarzyszyć komuś

die Zeit der Hoffnung und Freude - czas nadziei i radości

der Advent - adwent

herrschen, herrschte, geherrscht - panować

riechen nach, roch, gerochen - pachnieć czymś

schmücken mit, schmückte, geschmückt - ozdabiać

das Gewürz, die Gewürze - przyprawa

erleuchten, erleuchtete, erleuchtet - oświetlać

festlich - świątecznie

die Oblate teilen - dzielić się opłatkiem

die Rotenrübensuppe - barszcz z czerwonych buraków

das Sauerkraut mit Pilzen - kapusta z grzybami

der Karpfen, die Karpfen - karp

der Mohnkuchen, die Mohnkuchen - makowiec

zur Mette gehen - iść na Pasterkę

im Familienkreis - w kręgu rodziny

üppiges Essen - obfite jedzenie

zu Besuch gehen - iść z wizytą

denken an, dachte, gedacht - myśleć o

gewöhnlich - zazwyczaj

die Stimmung, die Stimmungen - nastrój

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Jak spędzasz Boże Narodzenie?

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)
 • Podstawowa
 • Język niemiecki
 • Aufsatzthemen (tematy wypracowań)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.