Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wyznania (fragment) (św. Augustyn)

Wyznania (fragment) (św. Augustyn)

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: traktat filozoficzny

Okoliczności powstania, tytuł

Święty Augustyn był biskupem. Jego Wyznania mają formę wypowiedzi autobiograficznej, ukazują duchowe dojrzewanie młodego człowieka - filozofa. Wyznania to rodzaj wewnętrznej autobiografii.

Streszczenie, problematyka

Święty Augustyn Boga uczynił ośrodkiem swojej myśli filozoficznej. Bóg jest bytem absolutnym i doskonałym, najwyższym dobrem, źródłem światłości i szczęścia. On jeden istnieje z własnej natury, wszystkiego innego mogłoby nie być. Bez Boga człowiek nie może działać, poznawać, rozumieć, ani istnieć, by być szczęśliwym musi oddać się Bogu i bezgranicznie Mu zaufać.

Wyznania rozpoczynają się słowami: „Uczyniłeś nas dla Siebie i niespokojne jest serce nasze, póki nie spocznie w Tobie”. Dążenie do Boga leży w naturze człowieka, a szczęście może mu dać tylko pełne z Nim zespolenie.

Bóg jest najwyższym dobrem i przyczyną dobra, wszystko istnieje dzięki Niemu. Jeśli człowiek pozbędzie się wszelkich dóbr, wtedy zobaczy Boga, który jest

„dobrem wszelkich dóbr”. Bóg jest więc właściwym celem życia, a: „Dobro znaczy dla mnie tyle, co należenie do Boga”.

Święty Augustyn kładł bardzo duży nacisk na udział wiary w poznaniu. Prawdę o Bogu może poznać wiara, nie rozum. Twierdził, że wiara i rozum uzupełniają się nawzajem: „Zrozum, byś mógł wierzyć, wierz, byś mógł zrozumieć”.

Uważał, że tylko z miłości mogą płynąć dobre uczynki, zwłaszcza z miłości do Boga. Człowiek może osiągnąć szczęście tylko poprzez miłość, bo dzięki niej może zbliżyć się do Boga. Słynną zasadą Augustyna są słowa: „Własna myśl jest faktem ze wszystkich najpewniejszym”.

W dialogu wewnętrznym, który św. Augustyn prowadzi z Rozumem, dochodzi do wniosku, że wszystko jest wątpliwe oprócz tego, że człowiek istnieje i myśli. O istnieniu rzeczy zewnętrznych można wątpić, ale tego, że się żyje, człowiek jest pewny. Pewny jest również tego, że myśli, reszta może być przypuszczeniem, nie wiedzą.

Święty Augustyn stworzył podwaliny chrześcijańskiej filozofii. Jego koncepcja była oparta na większym zaufaniu do woli, wiary, miłości i łaski niż do rozumu i doświadczenia.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.