Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kwiatki św. Franciszka

Kwiatki św. Franciszka

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: zbiór opowiadań (legend)

Postać świętego Franciszka z Asyżu

Święty Franciszek z Asyżu żył w latach 1182-1226. Włochy schyłku XIII wieku opanowane były przez głód, epidemie, zniszczenia wojenne. W klasztorach szerzyło się zepsucie i rozpusta. Jednym z przejawów dążenia do moralnej odnowy była filozofia wiary głoszona przez św. Franciszka. W młodości Franciszek prowadził bujne życie, ale miał bardzo dobre serce i zawsze był hojny dla ubogich. Po roku spędzonym w niewoli, powrócił do dawnego trybu życia i popadł w chorobę. Rekonwalescencja stała się dla niego okresem duchowej przemiany, porzucił swój dobytek, wspierał trędowatych, spacerował po mieście. Żebrał i żył w pokorze. Ludzie uznawali go za szalonego. Zgromadził uczniów, którzy dali początek zakonowi franciszkanów. W ciągu całego życia Franciszek odbył wiele misyjnych podróży po Włoszech, Egipcie i po Ziemi Świętej. Od swoich uczniów wymagał modlitwy, pracy, ubóstwa i pokory.

Czas i miejsce powstania, tytuł

Kwiatki... to będący adaptacją łacińskiego tekstu zbiór legend, ukazujący życie i nauczanie św. Franciszka oraz jego uczniów. Tekst pochodzi z drugiej polowy XIV wieku, a sporządzony został przez anonimowego Włocha z Toskanii. Cechuje je wdzięk, prostota, naiwność języka oraz swoista atmosfera. Całość przesiąknięta jest cudownością i nadzieją. Tytuł nawiązuje do tzw. języka kwiatów, mogących symbolizować różne przymioty, pojęcia etyczne itp. Trzeba go tłumaczyć jako cnoty franciszkańskie. Treść poszczególnych epizodów ukazuje cnoty św. Franciszka i jego towarzyszy, jako całość składają się na franciszkański wzorzec religijny.

Jak święty Franciszek oswoił dzikie turkawki

Plan wydarzeń

1. Spotkanie św. Franciszka z młodzieńcem niosącym turkawki.

2. Odebranie ptaków.

3. Kazanie do turkawek i oswojenie ich.

4. Zbudowanie gniazd ptakom.

5. Przepowiednia dla młodzieńca.

Streszczenie

Pewnego dnia święty Franciszek spotkał młodzieńca niosącego na targ schwytane turkawki. Świętemu żal się zrobiło ptaków, które być może skrzywdzą ich przyszli właściciele. Poprosił chłopca, aby oddał mu ptaki. Potem wygłosił do nich kazanie, w którym napomniał je, aby nie pozwalały się tak łatwo schwytać. Obiecał też zbudować im gniazda, by mogły zgodnie z wolą Bożą żyć i rozmnażać się. Święty Franciszek wypełnił swoją obietnicę, a ptaki oswoiły się i przywiązały bardzo do swego opiekuna i innych braci.

Młodzieńcowi, który podarował świętemu turkawki, Franciszek przepowiedział, że kiedyś i on zostanie zakonnikiem-franciszkaninem.

Problematyka

Kwiatki świętego Franciszka to cykl anonimowych utworów powstałych na przełomie XIII i XIV wieku. Wyraz „kwiatki” w tytule został użyty zamiast wyrażenia „cnoty franciszkańskie”. Wyraz „kwiatki” oznacza małe, drobne kwiaty, a przecież św. Franciszek nazywał swoich współbraci „małymi braćmi”. Wyraz „kwiatki” oznacza też zbiór kwiatów, czyli, utwór zawiera krótkie opowiadania opisujące wybrane epizody z życia świętego i jego pierwszych towarzyszy.

Postawa franciszkańska to okazywanie pokory wobec wszechpotężnego i wspaniałego Boga, jako stwórcy, umiłowanie wszystkiego, co żywe, okazywanie dobroci i niesienie pomocy potrzebującym, życie w harmonii z naturą. Franciszkanizm to koncepcja wiary radosnej.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.