Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wprowadzenie

Gatunki literatury średniowiecznej

W epoce średniowiecza rozwijały się wszystkie rodzaje literackie. Na północy Europy i we Francji powstała epika heroiczna, ukazująca dzieje wybitnych bohaterów na tle wydarzeń historycznych. Epikę dworską reprezentowały romanse. Liryka odwoływała się zarówno do gatunków charakterystycznych dla twórczości religijnej (hymn), jak i kreowała nowatorskie formy, zwłaszcza w twórczości poetów niemieckich, francuskich i włoskich. Ekspansja chrześcijaństwa prowadzi do rozwoju hagiografii, dziedziny piśmiennictwa zajmującej się opisywaniem żywotów świętych, opartych na legendach i dostępnych materiałach historycznych. Tworzenie się nowych państw i dynastii sprzyja historiografii, której przejawami są kroniki. W środowisku duchowieństwa rozwija się dramat liturgiczny, związany ściśle z obrzędami kościelnymi, odgrywany w świątyniach przez księży i zakonników (np. Nawiedzenie grobu). Późniejszą formą dramatyczną jest misterium (łac. tajemnica), które swoje tematy czerpało ze Starego i Nowego Testamentu. W dawnym kształcie misteria zachowały się w Polsce (Kalwaria Zebrzydowska) i w Niemczech (Oberammergau). Jedynym znanym misterium polskim jest Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja z Wilkowiecka (1600 r.). W XII wieku wykształciły się mirakle (łac. cud) przedstawiające cudowne wydarzenia z życia Maryi. Z czasów późnego średniowiecza pochodzą moralitety - utwory o charakterze filozoficzno-dydaktycznym, alegoryczne przypowieści o człowieku, który przez grzechy i upadki dochodzi do cnoty i zbawienia. Najstarszym zachowanym moralitetem jest angielski Everyman (1500 r.).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.