Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pieśń o Rolandzie

Pieśń o Rolandzie

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: epos rycerski

Autor, czas i miejsce powstania

Problem autorstwa Pieśni o Rolandzie pozostał do tej pory nie wyjaśniony. Ostatni wiersz poematu wskazuje, iż jego twórcą mógł być Turold, być może opat Malmesbury lub biskup Bayeux. Niektórzy badacze przypisują Turoldowi autorstwo jedynie ostatniej części utworu, dla innych był on tylko recytatorem, a więc wykonawcą Pieśni o Rolandzie. Twórca poematu był niewątpliwie człowiekiem oczytanym, znał dzieła poetów antycznych, posiadał umiejętność analizy psychiki ludzkiej oraz miał dar obserwacji życia codziennego.

Pieśń o Rolandzie powstała prawdopodobnie około XI wieku, aczkolwiek dokładna data nie jest możliwa do ustalenia. Najstarsza zachowana wersja, tzw. rękopis oksfordzki, pochodzi z XII wieku. Kopia spisana przez normandzkiego skrybę, odkryta została na nowo w 1837 roku przez Francisque Michela, a opracowana krytycznie w XX wieku przez badacza literatury starofrancuskiej - Josepha Bédiera.

Czas i miejsce akcji. Kontekst historyczny

Akcja poematu nawiązuje do historycznej wyprawy cesarza Karola Wielkiego do Hiszpanii przeciwko Saracenom w VIII w. W trakcie odwrotu francuskich wojsk na tylną straż napadli Baskowie. Wbrew wersji przedstawionej w Pieśni o Rolandzie, Karol nie powrócił do Hiszpanii, nie zdobył Saragossy, w tym momencie historycznym potęga chrześcijańska nie zatriumfowała nad niewiernymi.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.