Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kolejność wykonywania działań (na poziomie ucznia klasy 4)

Kolejność wykonywania działań (na poziomie ucznia klasy 4)

Jak wiesz, w jednym obliczeniu (nazywanym wyrażeniem) mogą występować różne działania i nawiasy. Aby otrzymać poprawny wynik, musisz przestrzegać kolejności wykonywania działań:

Kolejność wykonywania działań. Działania w nawiasach, mnożenie lub dzielenie w kolejności od lewej strony do prawej, dodawanie lub odejmowanie w kolejności od lewej strony do prawej.

Przykład

Kolejność wykonywania działań. Kolejnośc wykonywania działań zaznaczyłam cyframi w kółeczku. Zgodnie z kolejnością, mnożenie ma pierwszeństwo! Najpierw wykonuję działanie w nawiasie. Porównaj wynik z następnym przykładem, zobacz co by było, gdybym zgubiła nawias. Działania równorzędne, więc wykonuję kolejno od lewej strony. Działania równorzędne, wykonuję kolejno od lewej strony. Wykonuję tak jak w poprzednim przykładzie.

Zadanie 1

Oblicz: 4 · (8 · 2 - 10)

Rozwiązanie

Kolejność wykonywania działań. Ustalam kolejność działań. Wewnątrz nawiasów obowiązuje kolejność: mnożenie, a później odejmowanie.

Zadanie 2

Oblicz: 81 : 9 - (32 - 27)

Rozwiązanie

Kolejność wykonywania działań. Ustalam kolejność działań. 32-27 = 5

UWAGA: Pomimo ustalonej kolejności możesz działanie 2 wykonać wcześniej, gdyż poza nawiasem ma ono pierwszeństwo (skróci to zapis):

81 : 9 - (32 - 27) =

9 - 5 =

4

Zadanie 3

Narysuj drzewko ilustrujące wyrażenie z zadania 2.

Rozwiązanie

Kolejność wykonywania działań. Rysunek potwierdza słuszność wcześniejszych obliczeń. Od wyniku dzielenia 81 : 9 odejmuję wynik z nawiasu.

Zadanie 4

Zapisz wyrażenie, jakie ilustruje drzewko:

Kolejność wykonywania działań.

Rozwiązanie

Kolejność wykonywania działań. Wynik z dodawania liczb 39 i 26 mam podzielić przez 13 (nawias jest konieczny!). Do wyniku z dzielenia przez 13 mam dodać wynik z mnożenia liczb 3 i 12. Nawias nie jest konieczny, gdyż i tak mnożenie ma pierwszeństwo przed dodawaniem.

Zadanie 5

Oblicz wartość wyrażenia z zadania 4.

Rozwiązanie

Obliczyć wartość wyrażenia tzn. wykonać działania w nakazanej zapisem kolejności.

Kolejność wykonywania działań. Ustalam kolejność działań. Porównaj z drzewkiem z zad. 4 - pomimo że działanie 3 jest następne w kolejności, mogę je wykonać już teraz.

Zadanie 6

W kawiarni jest 8 stolików z czterema krzesłami, 4 stoliki z dwoma krzesłami oraz 3 stoliki z sześcioma krzesłami. Ile osób może równocześnie przebywać w tej kawiarni?

Rozwiązanie

Rozwiązanie możesz podzielić na etapy, a możesz też zapisać całość w jednym wyrażeniu:

Kolejność wykonywania działań. Ilość miejsc to suma ilości miejsc: przy 8 stolikach z czterema krzesłami 8 x 4; przy 4 stolikach z dwoma krzesłami 4 x 2; przy 3 stolikach z sześcioma krzesłami 3 x 6. Kolejność wykonywania działań musi odpowiadać treści zadania.

Odp.:

W kawiarni może przebywać równocześnie 58 osób.

Zadanie 7

Jola miała 25 zł. Kupiła 5 zeszytów po 2 zł, 2 długopisy po 3 zł oraz piórnik za 9 zł. Ile pieniędzy jej zostało?

Rozwiązanie

Kolejność wykonywania działań. W nawiasie są wydawki Joli: 5 zeszytów po 2 zł (5 x 2), 2 długopisy po 3 zł (2 x 3) oraz 9 zł za piórnik. To co wydała odejmuję od 25 zł. Kolejność działań jest zgodna z treścią: za wszystkie zakupy zapłaci sumę w nawiasie, a zostanie jej tyle, ile wynosi różnica. Niestety nic jej nie zostało!

Odp.:

Jola wydała wszystkie pieniądze.

Ciekawostki (2)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.
BigbrainMat 25.10.2022 19:52

Tak szczerze to jest małe gówno

tplvoyager 24.02.2019 02:51

W rozwiazaniu zadania 3 jest blad. W wyniku powinno byc 4. :)

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.