Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Działania na liczbach naturalnych (na poziomie ucznia klasy 4)

Odejmowanie

Odejmowanie. Różnica, odjemna, odjemnik.

Aby wynik był liczbą naturalną, odjemnik musi być mniejszy lub równy odjemnej.

Jeżeli odjemnik jest równy odjemnej - w wyniku zawsze otrzymasz zero.

Przykład

7 - 7 = 0

28 - 28 = 0

15 - 15 = 0

W pamięciowym odejmowaniu również możesz korzystać z ułatwień.

1) Od całych dziesiątek możesz odejmować w ten sposób:

Przykład

Odejmowanie. 20 zapisuję jako 10 + 10. 10 pozostawiam bez zmiany, od drugiej 10 odejmuję 7. 60 zapisuję jako 40 + 20. 40 pozostawiam bez zmiany, od 20 odejmuję 12, 20 - 12 = 8. Wynik dodaję do 40.

2) Jeżeli cyfra jedności odjemnika jest mniejsza od cyfry jedności odjemnej, to odejmowanie jest proste:

Przykład

Odejmowanie. 20 pozostawiam bez zmian, odejmuję jedności, wynik odejmowania dodaję do 20. Osobno odejmuję dziesiątki, osobno jedności

3) Innej techniki obliczeń wymagają takie przykłady, gdzie cyfra jedności odjemnika jest większa od cyfry jedności odjemnej.

Przykład

Odejmowanie. Odejmuję na raty, 5 to 3 + 2. Najpierw odejmuję 3, a później 2. 29 to 25 + 4. Najpierw odejmuję 25, a później od wyniku 60 odejmuję 4.

Dodawanie i odejmowanie to działania odwrotne, dlatego wynik odejmowania zawsze możesz sprawdzić dodawaniem.

Przykład

Odejmowanie. 195 - 7 obliczam: 195 - (5 i 2). 98 - 59 odejmuję: 98 - (58 i 1).

Zadanie 1

Oblicz sumę liczb 27, 24 i 13

Rozwiązanie

Obliczyć sumę to znaczy dodać liczby.

Zadania: dodawanie i odejmowanie. Korzystam z przemienności i łączności dodawania: składniki 27 i 13 dopełniają się do 40, więc łączę je, następnie dodaję 24.

Odp.:

Suma liczb 27, 24 i 13 wynosi 64.

Zadanie 2

Oblicz różnicę liczb 85 i 27.

Rozwiązanie

Obliczyć różnicę oznacza wykonać odejmowanie, w którym 85 jest odjemną, a 27 odjemnikiem.

Zadania: dodawanie i odejmowanie. Odejmuję 85 - (25 i 2). 85 - 25 = 60, a następnie 60 - 2 = 58. Działania na szarym polu wykonuję w pamięci.

Odp.:

Różnica liczb 85 i 27 wynosi 58.

Zadanie 3

Rozwiąż równanie: x + 42 = 70

Zadania: dodawanie i odejmowanie. Aby obliczyć nieznany składnik, od sumy odejmuję ten składnik, który znam. Suma składników wynosi 70, więc obliczenia były poprawne.

Odp.:

Szukany składnik x wynosi 28.

Zadanie 4

Rozwiąż równania

a) 49 - x = 20

b) y - 35 = 42

Rozwiązanie

Zadania: dodawanie i odejmowanie. Aby znaleźć odjemnik, od odjemnej odejmuję różnicę. Sprawdzam, czy po zastąpieniu x obliczoną liczbą otrzymam poprawny wynik, w tym wypadku 20. x był dobrze obliczony. Aby obliczyć odjemną, do odjemnika dodaję różnicę. Sprawdzam, czy po zastąpieniu y obliczoną liczbą otrzymam poprawny wynik 42.

Zadanie 5

Asia ma 143 cm wzrostu, a Ela tylko 128 cm. O ile centymetrów Asia jest wyższa od Eli?

Rozwiązanie

Aby odpowiedzieć na pytanie, o ile coś jest mniejsze lub większe, należy wykonać odejmowanie.

Zadania: dodawanie i odejmowanie. Działania na szarym polu wykonuję w pamięci. Osobno odjęłam setki. Odejmowanie dziesiątek i jedności podzieliłam na etapy.

Zadanie 6

W szkole uczy się 640 uczniów. W klasach I - III jest 316 uczniów. Ilu uczniów uczy się w klasach IV - VI?

Rozwiązanie

Zadania: dodawanie i odejmowanie. Obliczam, ilu uczniów jest w starszych klasach, czyli od liczby wszystkich uczniów odejmuję liczbę uczniów w klasach I-III. Działania na szarym polu wykonuję w pamięci. Sprawdzam: 324 + 316 - 640.

Odp.:

W klasach IV - VI uczy się 324 uczniów.

Zadanie 7

Ewa kupiła zeszyt za 1 zł 20 gr i linijkę za 3 zł 50 gr. Ile zapłaciła? Ile reszty wydała jej kasjerka z 10 zł?

Rozwiązanie

Zadania: dodawanie i odejmowanie. Obliczam, ile zapłaciła za kupione przedmioty. Osobno dodaję złoty, a osobno grosze. Obliczam kwotę reszty: 1 zł = 100 gr. Osobno odejmuję złote: 9 zł - 4 zł = 5 zł, osobno grosze: 100 gr - 70 gr = 30 gr.

Odp.:

Ewa zapłaciła 4 zł 70 gr. Kasjerka wydała jej 5 zł 30 gr.

Zadanie 8

Rozdział książki rozpoczyna się na stronie 17, a kończy na 39. Ile stron ma ten rozdział?

Rozwiązanie

Zadania: dodawanie i odejmowanie. Od strony 17 do 39 jest 22 strony, ale na stronie 39 też jest ten rozdział, więc trzeba ją dodać.

Odp.:

Rozdział ma 23 strony.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.